Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

ANLÆG / MILJØ - INDUSTRIMILJØ

Lyngkildes ingeniører og miljøspecialister har stor og bred erfaring som rådgiver indenfor industriens miljøforhold.

Lyngkilde har fokus på bæredygtighed i helhedsorienterede løsninger – dette gælder såvel økonomien og ressourcerne som beskyttelsen af mennesker, miljø og naturværdier.

Lyngkilde yder bistand til såvel virksomheder som offentlige myndigheder i forbindelse med miljøgodkendelser for og miljøtilsyn på virksomheder.

Vi gennemfører:

 • Kortlægning og vurdering af emissioner
 • Beregninger af forureningsbidrag
 • Vurdering af affaldshåndtering og affaldsbortskaffelse

Vi udarbejder:

 • Forslag til forureningsbegrænsende tiltag
 • Miljøansøgning med miljøteknisk beskrivelse og vurdering
 • VVM og VVM-screening
 • Forslag til godkendelsesvilkår
 • Forslag til kontrolprocedurer
 • Interne instrukser og driftsjournaler

 Vi yder bistand til:

 • Planlægning af ny produktion og valg af lokalisering
 • Måling af luftforurening og projektering af skorstene, ventilationsafkast og luftrensning
 • Måling og beregning af støj såvel internt som eksternt
 • Projektering af støjafskærmning/støjdæmpning

Lyngkilde bistår virksomheder indenfor alle fagområder, og vi arbejder tæt sammen indenfor de enkelte fagdiscipliner. Vores solide kendskab til miljølovgivningen samt til myndighedsprocedurer og sagsbehandling bidrager til en hurtig og smidig gennemførelse af projekter.

Rådgivning til miljømyndigheder
Lyngkildes miljøspecialister har gennem sit mere end 30 års virke bistået miljømyndigheder ved løsning af enkeltsager som udarbejdelse af miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og afgørelser i øvrigt. For flere kommuner har vi været til rådighed som ressourcepersoner, hvor en erfaren medarbejder fysisk arbejder hos myndigheden i en konkret periode.

Vores kendskab til produktionsforhold på virksomheder indenfor alle brancher sikrer, at krav og vilkår kan målrettes i forhold til, hvad der er elevant for den enkelte virksomhedstype.

Rådgivning til alle branchetyper
Lyngkilde har udarbejdet ansøgninger for og godkendelser til mange forskellige virksomhedsbrancher, bl.a.

 • Træ- og metalvareindustrier
 • Auto- og maskinværksteder
 • Plast- og gummivareindustrier
 • Medicinalvareindustri, kemisk fabrikation
 • Emballagefabrikker
 • Affaldsbehandlingsanlæg
 • Støberier
 • Betonvarefabrikker
 • Grusgrave og fyldpladser

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.