Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

PSYKIATRI

København, Thomas Laubs Gade, 2107- 2019
Københavns kommune ønsker at etablere et nyt boligbyggeri med 12 boliger i Thomas Laubs Gade. Lyngkilde skal projektere ”Fremtidens boliger til unge med udviklingshæmning”– Thomas Laubsgade 15 ’ i samarbejde med PLH arkitekter og Cubic Groupe i distrikt 2, Østerbro, Kbh. Projektering og udbud er foretages i 2017/18. Byggestart påregnes sommer 2018. Byggeriet forventes afleveret i foråret 2019.
Samlet budget ca. 14 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn
Bygherre: Byk København
Arkitekt og projektleder: PLH arkitekter, Næstved

Dianalund, Filadelfia, Sengestuer i ”NYBO”, 2017-2018
Etablering af sengestuer m.v. i eksisterende byggeri samt tilbygning
Økonomisk ramme: 20 mio kr.
Bygherre: Den selvejende institution Filadelfia
Arkitekt og projektleder: HS Rådgivning, Slagelse

Rødby, Kofoedsminde, 2016-2017
Etablering af 10 sikrede pladser til institutionen ”Kofodsminde” i Rødby
Samlet budget ca. 15 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektleder og Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Region Sjælland
Arkitekt: White arkitekter

Brøndbyøster, Botilbud Lunden, 2011-2013
Region Hovedstaden ønskede at udbygge institutionen Lunden med et nybyggeri omfattende med administration, produktionskøkken, cafe og aktivitetsrum samt 12 boliger. Arkitektonisk er boligerne udlagt som små enheder der i materiale og formsprog går i dialog med den nuværende institution. Arkitektonisk udgør administrationsdelen, køkkenet og fælleshuset én samlet enhed og udgør Lundens nye ansigt udadtil. Det er en markant og stærk form der naturligt, markerer hjørnet og gennem sit materialevalg signalerer kvalitet. Facaden danner et varieret spil mellem åben og lukket. Facaden åbner sig mere og mere mod midterrummet og giver både udsyn og indblik i de mange aktiviteter der kan foregå i en sal af den karakter. Lyngkilde A/S har forestået projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag ved udbygning af botilbuddet ”Lunden” med 12 nye boliger, opført som § 108 boliger for svært handicappede samt ny bygning med administration, køkken, cafe og aktivitetsrum.
Samlet budget ca. 30 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær
Arkitekt og projektleder: Friis & Moltke
Byggeledelse: Brunsgaard og Laursen ApS

Dianalund, Filadelfia, Voksenafdeling, 2009-2010
Nybyggeriet er på ca. 3.600 m2 og indeholder bl.a. psykoterapeutisk afdeling,
aktivitetsrum, terapirum, konferencerum og personalerum på 1. sal. Ambulatoriet
ligger på henholdsvis stue- og 1. sal. Søvnlaboratoriet i stueetage ved
gangforbindelse mellem ny voksenafdeling og eksisterende neurofysiologisk
afdeling. Sengestuerne vender mod øst og vest.

Vordingborg, Oringe, Enestueprojekt, 2009-2010
Lyngkildehar for Region Sjælland planlagt og projekteret ombygning af
bygning 35, 36 og 40 på Regionens psykiatriske hospital i Vordingborg. I alt
ca. 2.000 m2. Der etableres 11 enestuer på højt skærmet afsnit og 15 enestuer på lavt skærmet af snit. Byggeriet er projekteret med sikret udeanlæg. 4 stuer i hvert
afsnit kan til isolering af særlige patientgrupper. Sikringsanlæg: Overfaldsalarmer, AIA, ABA, ITV, ADK. Projektet indeholder komplet, fuldt dækkende overfaldsalarmanlæg i alle bygninger og i terræn. Overfaldsalarmanlægget opbygges med infrarøde positionssendere, placeret således at bygningerne opdeles i zoner.
Samlet budget ca. 50 mio kr. excl. moms
Bygherre: Region Sjælland, Kurt Reitz
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS

Dianalund, Filadelfia, Sengestuer i ”NYBO”, 2009-2010
Etablering af sengestuer m.v. i eksisterende byggeri.
Økonomisk ramme: 5.5 mio kr.
Bygherre: Den selvejende institution Filadelfia
Arkitekt og projektleder: HS Rådgivning, Slagelse

Slagelse, Udbygning af psykiatri (PAPS), 2009
Lyngkildehar i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS medvirket ved udarbejdelsen af udbygningsplaner for psykiatrien
i Slagelse. Arbejdet omfattede bl.a. volumenstudier for udbygning. I alt ca. 44.000 m2
Økonomisk ramme: 1.05 mio kr. excl. moms
Bygherre: Region Sjælland, Kurt Reitz
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS

Roskilde, Udbygning af psykiatri, 2009
Lyngkildehar i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS medvirket ved udarbejdelsen af udbygningsplaner for psykiatrien i
Roskilde. Arbejdet omfattede bl.a. volumenstudier for udbygning. I alt en udvidelse med 28 sengepladser.
Økonomisk ramme: 66 mio kr. excl. moms
Bygherre: Region Sjælland, Kurt Reitz
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

Næstved, Psykiatri, 2009
Indretning af nyt lejemål i Ramsherred i Næstved.
Samlet budget ca. 2.3 mio kr. excl. moms
Bygherre: Region Sjælland
Arkitekt og projektleder: White Arkitekter A/S

Region Sjælland, Generalplanlægning, 2007-2009
Lyngkildehar i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS forestået generalplanlægningen i forbindelse med Region Sjællands
udbygningsplaner for psykiatrien. Bygherre Region Sjælland, Kurt Reitz.
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

Dianalund, Psykiatrihospitalet, 2006
Ombygning af bygning C og F til enestuer. Om- og tilbygning. Udbud foretaget som tidligt udbud. Projektet stoppet efter licitation. 29 sengestuer hvoraf:
4 sengestuer - skal kunne fungere som en skærmet enhed.
4 sengestuer – indrettes i et akut afsnit.
Akutafsnittet indrettes med separat venteværelse og dagligstue. Det skærmede afsnit indrettes med dagligstue og overvåget slusesystem for adgang. Sikringsanlæg: Overfaldsalarmer, AIA, ABA, ITV, ADK, slusesystemer. Projektet indeholder komplet, fuldt dækkende overfaldsalarmanlæg i stueetage i bygning C/F og i terræn omkring bygning C/F. Overfaldsalarmanlægget opbygges med infrarøde positionssendere, placeret således at bygningerne opdeles i zoner, hvorfra der kan alarmeres fra særskilt med entydig identifikation, forskelligt fra terræn. Overfaldsalarmanlægget opbygges endvidere med overvågning af alle udgangsdøre, idet der etableres dørkontakter som kan til- og frakobles individuelt via en nøgleafbryder.
Samlet budget ca. 23 mio kr. excl. moms
Bygherre Vestsjællands Amt, Jørgen Skov
Projektleder: Hifab, Carsten Larsen
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

Dianalund, Psykiatrihospitalet, 2005
Ombygning af bygning A og B til enestuer m.v. om- og tilbygning. Udbudt i fagentreprise. Byggeriet indeholder ergoterapi, enestuer m.v.
Lyngkildes medvirken: Forestod byggeledelsen på opgaven
Samlet budget ca. 20 mio kr. excl. moms
Bygherre Vestsjællands Amt, Leif Skovgaard.
Arkitekt: Arkitektfirmaet HS Rådgivning as, Slagelse

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.