Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

UDVALGTE EKSEMPLER

VOKSENAFDELING PSYKIATRI, FILADELFIA, DIANALUND 2009-10
Nybyggeriet
er på ca. 3.600 m2 og indeholder bl.a. psykoterapeutisk afdeling,
aktivitetsrum, terapirum, konferencerum og personalerum på 1. sal. Ambulatoriet
ligger på henholdsvis stue- og 1. sal. Søvnlaboratoriet i stueetage ved
gangforbindelse mellem ny voksenafdeling og eksisterende neurofysiologisk
afdeling. Sengestuerne vender mod øst og vest.

ENESTUEPROJEKT, ORINGE VORDINGBORG, 2009-10
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt og projekteret ombygning af
bygning 35, 36 og 40 på Regionens psykiatriske hospital i Vordingborg. I alt
ca. 2.000 m2.
Der etableres 11 enestuer på højt skærmet afsnit og 15 enestuer på lavt
skærmet af snit. Byggeriet er projekteret med sikret udeanlæg. 4 stuer i hvert
afsnit kan til isolering af særlige patientgrupper.

Gennemført i 2009-2010.

Sikringsanlæg: Overfaldsalarmer, AIA, ABA, ITV, ADK.
Projektet indeholder komplet, fuldt dækkende overfaldsalarmanlæg i alle bygninger
og i terræn. Overfaldsalarmanlægget opbygges med infrarøde positionssendere,
placeret således at bygningerne opdeles i zoner.

Samlet budget ca. kr. 50.000.000 excl. moms. Samlet honorar 4.75 mio.
Bygherre: Region Sjælland, Kurt Reitz.
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

UDBYGNING AF PSYKIATRI I SLAGELSE (PAPS), REGION SJÆLLAND
2009
Lyngkilde har i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS medvirket ved udarbejdelsen af udbygningsplaner for psykiatrien
i Slagelse. Arbejdet omfattede bl.a. volumenstudier for udbygning.

I alt ca. 44.000 m2.

Økonomisk ramme: 1.050.000.000 excl. moms.
Bygherre Region Sjælland, Kurt Reitz.
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

SENGESTUER I ”NYBO”, FILADELFIA, DIANALUND 2009-10
Etablering af sengestuer m.v. i eksisterende byggeri.

Økonomisk ramme: 5.500.000. Honorar 600.000.
Bygherre: Den selvejende institution Filadelfia.
Arkitekt og projektleder: HS Rådgivning, Slagelse.

UDBYGNING AF PSYKIATRI I ROSKILDE, REGION SJÆLLAND 2009
Lyngkilde har i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS medvirket ved udarbejdelsen af udbygningsplaner for psykiatrien i
Roskilde. Arbejdet omfattede bl.a. volumenstudier for udbygning.

I alt en udvidelse med 28 sengepladser.
Økonomisk ramme: 66.000.000 excl. moms.
Bygherre Region Sjælland, Kurt Reitz.
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

GENERALPLANLÆGNING, PSYKIATRI, REGION SJÆLLAND 2007-09
Lyngkilde har i samarbejde med Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og
Laursen ApS forestået generalplanlægningen i forbindelse med Region Sjællands
udbygningsplaner for psykiatrien. Bygherre Region Sjælland, Kurt Reitz.
Arkitekt og projektleder: Mangor og Nagel A/S samt Brunsgaard og Laursen
ApS.

PSYKIATRI I NÆSTVED 2009
Indretning af nyt lejemål i Ramsherred i Næstved.
Samlet budget ca. kr. 2.300.000 excl. moms.

Bygherre: Region Sjælland
Arkitekt og projektleder: White Arkitekter A/S

PSYKIATRIHOSPITALET I DIANALUND, 2006
Ombygning af bygning C og F til enestuer. Om- og tilbygning.
Udbud foretaget som tidligt udbud. Projektet stoppet efter licitation.

29 sengestuer hvoraf:
4 sengestuer - skal kunne fungere som en skærmet enhed.
4 sengestuer – indrettes i et akut afsnit.
Akutafsnittet indrettes med separat venteværelse og dagligstue. Det skærmede
afsnit indrettes med dagligstue og overvåget slusesystem for adgang.

Sikringsanlæg: Overfaldsalarmer, AIA, ABA, ITV, ADK, slusesystemer.
Projektet indeholder komplet, fuldt dækkende overfaldsalarmanlæg i stueetage
i bygning C/F og i terræn omkring bygning C/F. Overfaldsalarmanlægget opbygges med infrarøde positionssendere, placeret således at bygningerne opdeles i zoner, hvorfra der kan alarmeres fra særskilt med entydig identifikation, forskelligt fra terræn. Overfaldsalarmanlægget opbygges endvidere med overvågning af alle udgangsdøre, idet der etableres dørkontakter som kan til- og frakobles individuelt via en nøgleafbryder.

Samlet budget ca. kr. 23.000.000 excl. moms. Samlet honorar 1.5 mio.

Bygherre Vestsjællands Amt, Jørgen Skov.
Projektleder: Hifab, Carsten Larsen .
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

PSYKIATRIHOSPITALET I DIANALUND, 2005
Ombygning af bygning A og B til enestuer m.v. om- og tilbygning.
Udbudt i fagentreprise. Byggeriet indeholder ergoterapi, enestuer m.v.

Lyngkilde forestod byggeledelsen på opgaven.
Samlet budget ca. kr. 20.000.000 excl. moms.

Bygherre Vestsjællands Amt, Leif Skovgaard.
Projektleder og totalrådgiver: Arkitektfirmaet HS Rådgivning as, Slagelse.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.