Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

 

SYGEHUSE - SENGESTUER

Nykøbing F Sygehus, Sengeafsnit, 2017-2018
Indretning af nyt sengeafsnit for lungemedicinsk afdeling i råhusetage på 2500 m2.
Samlede budget ca. 33 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektleder og Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Nykøbing F, Sygehus

Nykøbing F Sygehus, Modernisering, 2014-2017
Lyngkilde har sammen med White arkitekter vundet modernisering af Nykøbing F. Sygehus. Som et led i Region Sjællands sygehusplan skal Nykøbing F. Sygehus fortsat være et af Regionens fire akutsygehuse. I forbindelse med Region Sjællands sygehusplan fra 2010 er der således indgået aftale om at afsætte 228 mio kr. til nybyggeri og renovering af Nykøbing F. Sygehus. Nybyggeri ca. 10.000 m2. Byggeriet opføres som 2015 byggeri med ca. 800 m2 solceller og certificeres efter DGNB ordningen. Opgaven omfatter hovedsagelig: ·Etablering af nybyggeri, herunder en kardiologisk afdeling akutafdeling, intensivfunktionen samt 2 sengeafsnit i nybygningen. Etablering af bioanalyse laboratorium incl. rørpostanlæg.
Projektering 2014 til marts 2015. Udførelse sommer 2015 til sommer 2017.
Samlet budget ca. kr. 232 mio. excl. moms. Entreprisesum 168 mio.
Lyngkildes medvirken: Underrådgivning. Planlægning og projektering af samtlige ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn. Claus H. Larsen har været projekteringsleder på sagen. Claus H. Larsen er fortsat i Lyngkilde a/s.
Bygherre: Sygehus Syd, bygherrens projektleder er: Nanna Thorup
Arkitekt: White Arkitekter

Holbæk Sygehus, Intensivafdeling, 2014-2015
Lyngkilde har været totalrådgiver ved renovering af intensiv afdeling med 10 intensiv stuer på Holbæk Sygehus. Opgaven er løst med afdelingen i drift. Projekteret og udført i sommeren 2014 til forår 2015
Samlede byggesum 7 mio
Bygherre: Holbæk Sygehus

Slagelse Sygehus, Afdelingsrokade, 2013–2014
Som led i sygehusplanens gennemførelse og i den økonomiske genopretningsplan for Sygehus Syd skal sygehusfunktionerne på Slagelse Sygehus udbygges til akutsygehus. Dette kræver at en større rokade gennemføres samtidig med at der bygges ny fælles akut modtageafsnit.
Rokaden omfatter følgende områder:
- Kirurgisk Ambulatorium
- Kirurgisk Sengeafsnit
- Neurologiprojekt, fase 2
- Karkirurgi
- Ortopædkirurgisk Ambulatorium
Byggeriet er gennemført med bygninger i drift og afdelinger delvist i drift. Dette har betydet betydelige logistiske udfordringer. Dele af byggeriet er udført som nat og weekendarbejde (ambulatorier).
Samlet budget ca. kr. 34 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Planlægning og projektering af samtlige ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: Region Sjælland, Sygehus Syd Projektleder: Claus Bernthsen/Jim Winsløw
Arkitekt: Arkitektfirmaet HS

Holbæk Sygehus, Ombygning af fødeafdeling, 2013-2014
I forbindelse med Region Sjællands beslutning om at nedlægge fødeafdelingen på Slagelse Sygehus udvides gynækologisk-obstetrisk afdeling i Holbæk. Gynækologisk-Obsetrisk afdeling fra Slagelse flyttede 1. Oktober 2010 til Næstved hvor der er børneafdelinger. Ud af de cirka 950 årlige fødsler i Slagelse flytter ca. 65 procent til Næstved og ca. 35 procent til Holbæk.
I forbindelse med ombygning af eksisterende bygning 05, etage 03, 1. Sal, fødeafdelingen på Holbæk Sygehus har der været et ønske om, at etablere to yderligere fødestuer med tilhørende birum. Den eksisterende afdeling er ligeledes ombygget. Afdelingen er moderniseret mens den delvis var i drift.
Byggeriet er gennemført med den øvrige fødeafdeling i drift hvorfor dele af opgaven er løst i etaper.
Samlet budget ca. kr. 6,5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og projektering af alle ingeniørdiscipliner, samt ført fagtilsyn
Bygherre: Region Sjælland, Holbæk Sygehus Projektleder: Teknisk Chef Bianca ter Haar
Arkitekt: Arkitektfirmaet HS

Dianalund, Filadelfia, Ny voksenafdeling, 2009
Nybyggeriet er på ca. 3.600 m2 og indeholder bl.a. psykoterapeutisk afdeling, aktivitetsrum, terapirum, konferencerum og personalerum på 1. sal. Byggeriet forsynes med alternative energikilder som solvarme og solcelleanlæg. Bygningen fuldsprinkles.
Projektering og udbud er foretaget i forår 2009. Byggeperiode september 2009 til august 2010.
Samlet budget: ca.kr. 75 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn.
Bygherre: Den selvejende institution Filadelfia
Arkitekt og projektleder: Arkitektfirmaet HS Rådgivning as, Slagelse.

Næstved Sygehus, ombygning til ortopædkirurgisk sengeafsnit, 2011
Region Sjælland Næstved Sygehus, Ombygning af etage 16.07 og 08 til ortopæd kirurgisksengeafsnit.
Samlet budget: ca. kr. 3 mio
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver
Bygherre: Sygehus Syd, Claus Bernthsen. Region Sjælland, Jim Winslev

Nykøbing F Sygehus, Afdelingsrokade 2011
I forbindelse med indflytning af Nakskov Sygehus, kr. 20mio. herunder etablering af laboratorier, sengestuer ambulatorier m.v.
Bygherre Sygehus Syd, Claus Bernthsen. Region Sjælland, Jim Winslev
Arkitekt: Arkitekterne Brunsgaard & Laursen ApS

Næstved Sygehus, Nyt gyn-obs afsnit 2009-2010
I forbindelse med Region Sjællands beslutning om at nedlægge fødeafdelingen på Slagelse Sygehus udvides gynækologisk/obstetriskafdeling i Næstved til i alt at omfatte ca. 4.000 m2 fordelt på 30 nye sengepladser samt 2 ekstra fødestuer. Der nybygges ca. 825 m2.
Samlet budget: ca. kr. 24 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektleder og ingeniørrådgiver samt forestår byggeledelsen
Bygherre Sygehus Syd, Claus Bernthsen. Region Sjælland, Jim Winslev
Arkitekt: Ole og Mogens Chr. Sørensen ApS

Vordingborg, Oringe, Enestueprojekt 2009-2010
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt og projekteret ombygning af bygning 35, 36 og 40 på Regionens psykiatriske hospital i Vordingborg. Gennemført i 2009-2010. i alt ca. 2.000 m2.
Samlet budget: ca. kr. 50 mio excl. moms
Bygherre Region Sjælland, Kurt Reitz
Arkitekt og projektleder, Mangor og Nagel A/S samt Arkitekterne Brunsgaard & Laursen ApS

Nykøbing F Sygehus, Geriatri 2005-2007
Etableringaf 2.500 m2 geriatrisk hospital og sengebygning på Nykøbing F.sygehus, 2005-2007. En gennemgribende renovering af den gamle sygeplejeskole samt tilbygning af 800 m2. Arealernes fremtidige anvendelse er til bl.a. 32 sengepladser samt genoptræningscenter for geriatriske og apoplexi-patienter. Bygningen fuldsprinkles.
Samlet budget: ca. kr. 30 mio excl. moms
Bygherre: Region Sjælland, Peter Rediin
Arkitekt og projektleder: Arkitekterne Brunsgaard & Laursen ApS

Næstved Sygeus, Intensivafdeling 2004-2005
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt og projekteret udvidelse af neonatalafdelingen på Næstved Sygehus. Gennemført i 2004-2005 samtidig med renovering og ombygning af en række andre sengeafdelinger.
Samletbudget kr. 10.5 mio excl. moms
Bygherre: Sygehus Syd, Claus Bernthsen
Arkitekt og projektleder: Brunsgaard og Laursen ApS

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.