Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 


SYGEHUSE - SCANNERE

Nykøbing F Sygehus, MR Scanner, 2017
Samlede håndværkerudgifter ca. 5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag samt byggeledelse
Bygherre: Nykøbing F, Sygehus

Næstved Sygehus, MR Scanner, 2012
Etablering af ny MR scanner med tilhørende faciliteter.
Samlet budget ca. kr. 4,5 mio excl. moms
Bygherre: Region Sjælland Projektleder: Claus Bernthsen
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver

Rigshospitalet, PET/CT og SPECT/CT Scannere, 2012–2013
Region Hovedstaden har bevilliget 6 mio kr. til udbygning af scannerafsnit afdeling for klinisk Fysiologi og nuklearmedicin. Opgaven omfatter etablering af faciliteter for ny PET/CT Scanner og SPECT/CT Scanner i Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET (mellembygning 15). Opgaven er løst på afdeling i drift. Rummene etableres med tekniske installationer, ABA anlæg og nye overflader. De tekniske installationer styres og overvåges af CTS anlæg.
Samlet budget ca. kr. 6 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, stået for opgaven som primært omfatter projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn
Bygherre: Region Hovedstaden, Rigshospitalet

Næstved Sygehus, PET/CT Scanner, 2012
Etablering af ny PET/CT Scanner med tilhørende faciliteter.
Samlet budget ca. kr. 5 mio excl. moms
Bygherre: Region Sjælland Projektleder: Claus Bernthsen
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver

Køge Sygehus, Ny MR OG PET/CT Scanner, 2012–2013
Køge Sygehus er udpeget som et af regionens akutsygehuse, og er i forbindelse med folketingets kræfthandlingsplan blevet tildelt scannere til installering i foråret 2012. Det drejer sig om faciliteter for MR Scanner og PET/CT Scanner der er etableret på billeddianostisk afdeling. Afdelingen var i drift under udførelsen. I 2009 etablerede Lyngkilde i samarbejde med Aarhus Arkitekterne et helt nyt scannerafsnit på Køge Sygehus til ca. 30 mio. Det er dette afsnit der er udbygget i 2012 med yderligere to scannere. De bygningsmæssige ændringer vil omdanne hele etagen til et sammenhængende scannerafsnit der er placeret i tæt forbindelse med Akut skadestuemodtagelse.
Samlet budget ca. kr. 10 mio excl. moms
Bygherre: Region Sjælland, Sygehus Nord Projektleder: Teknisk chef Thomas Jensen
Lyngkildes medvirken: Stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Arkitekt: Århus Arkitekterne

Færøerne, Thorshavn, Scannerafsnit, 2011-2012
Lyngkilde skal sammen med det færøske arkitektfirma SelmarNielsen Sp/f og den islandske totalentreprenør TG-verk udbygge scannerafsnittet på Landssygehuset i Thorshavn. Projektet omfatter ombygning af etagerne B0 og B1 på Landssygehuset i forbindelse med flytning af patologisk afdeling som led i ændring af indretning af lokaler til ny MR-Scanner og ny CT-Scanner, samt nyindretning af disse lokaler og afledte ændringer, herunder nødvendige installationsarbejder. Arbejdet forventes færdigt til nytår 2011/12.
Samlet budget ca. kr. 9 mio. excl. moms
Bygherre: Landssygehuset i Thorshavn
Arkitekt: Selmar Nielsen Sp/f, Færøerne

Rigshospitalet - mMR-Scanner, 2011
Lyngkilde skal, i samarbejde med Siemens Healthcare, installerer Danmarks første mMR scanner. Denne skal installeres på Rigshospitalet. Biograph mMR (molecular Magnetic Resonance) er navnet på verdens første fuldt integrerede MR- og PET-Scanner. Den er udviklet af Siemens Healthcare og er med sin simultane scanningsteknologi unik på markedet. Systemet kombinerer MR- og PET-data i det samme diagnostiske billede, så teknologien i realiteten kan betragtes som én enhed. Scanneren forventes driftsklar inden nytår.
Samlet budget ca. kr. 6 mio excl. moms
Bygherre: Rigshospitalet

Rigshospitalet - PET/CT OG SPECT/CT-Scannere, 2011
Lyngkilde skal, i samarbejde med Siemens Healthcare, installerer scannere på Rigshospitalet. Det drejer sig om udskiftning af en PET/CT Finsens bygningen - og om udskiftning af en SPECT/CT bygning 15. Begge scannere forventes idriftsat i november 2011.
Samlet budget ca. kr. 6 mio excl. moms
Bygherre: Rigshospitalet

Ringsted, Privathospitalet Valdemar, Ny MR-Scanner, 2011
I forbindelse med privathospitalets udflytning til ny adresse i Ringsted har lyngkilde stået for ingeniørrådgivningen ved dette byggeri. Dette omfatter bl.a.
etablering af scannerfaciliteter, OP-stuer og sengestuer.
Samlet investering ca. kr. 10.000.000
Bygherre: Privathospitalet Valdemar
Øvrige samarbejdspartnere: Arkitekt Mangor og Nagel, CC Bruun Entreprise

Rigshospitalet - Nye MR-Scannere på card.lab., 2010
Lyngkilde har for Rigshospitalet planlagt, projekteret og gennemført installering
af ny 3 tesla MR-Scannere for Rigshospitalet. Opgaven er projekteret og
gennemført i 2010.
Anlægssum ca. kr. 3.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været ingeniørrådgivere

Rigshospitalet - Nye MR-Scannere i mellembygning 1.5, 2010
Lyngkilde har for Rigshospitalet stået for forundersøgelser, forud for etablering
af et stk. 1.5 tesla scannere og et stk. 3 tesla MR-scanner.

Køge Sygehus - Nyt scannerafsnit, 2009
Køge Sygehus er udpeget som et af regionens akutsygehuse og er i forbindelse med folketingets kræfthandlingsplan blevet tildelt en række scannere til installering i foråret 2009. Der er derfor etableret rammer for disse i et helt nyt scannerafsnit.

Holbæk Sygehus - MR-Scanner 2, 2009
Lyngkilde har for Region Sjælland stået for forundersøgelser forud for etablering af 1.5 tesla MR-Scanner.

Næstved Sygehus - Ny MR-Scanner, 2009
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny 1.5 tesla MR-Scanner for Næstved sygehus. Opgaven er projekteret i vinteren 2008 og gennemført i 2009.
Anlægssum kr. 3.200.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Næstved Sygehus - Ny Spect/CT-Scanner, 2009
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny SPECT/CT-Scanner i nuclearmedicinsk afdeling på Næstved
Sygehus.
Anlægssum kr. 1.200.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Ringsted Sygehus - Ny MR-Scanner, 2009
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering
af ny 1.5 tesla MR-Scanner for Ringsted Sygehus. Opgaven er projekteret
i vinteren 2008-09 og gennemført i 2009.
Anlægssum kr. 5.100.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Helsingør Sygehus - Ny MR-Scanner, 2009
Lyngkilde har for Region Hovedstaden planlagt, projekteret og gennemført
installering af ny 1.5 tesla MR-Scanner for Helsingør Sygehus. Opgaven er
projekteret i vinteren 2008-09 og gennemført i 2009.
Anlægssum kr. 4.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Hvidovre Hospital - 3 stk. nye MR-Scannere og 2 stk. CT-Scannere, 2009
Ombygning samt udvidelse af scannerafsnit på Hvidovre Hospital til i alt 3 stk.
MR-Scannere laboratorium, betragterrum m.v. samt udskiftning af CT-Scannere.
Samlet budget ca. kr. 15.000.000
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Rigshospitalet - 2 stk. nye CT-Scannere, 2008-09
Lyngkilde har for Rigshospitalet planlagt, projekteret og gennemført installering
af 2 stk. CT-Scannere. Opgaven er projekteret i vinteren 2008-09 og gennemført
i 2009.
Anlægssum kr. 4.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Frederiksberg Hospital - Ny MR-Scanner, 2009
Lyngkilde har for Region Hovedstaden planlagt, projekteret og gennemført
installering af 3 tesla MR-Scannere. Opgaven er projekteret i vinteren 2008-09
og gennemført i 2009.
Anlægssum kr. 3.500.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Rigshospitalet - 2 stk. nye MR-Scannere, 2008
Lyngkilde har for Rigshospitalet planlagt, projekteret og gennemført installering
af 2 stk. 1.5 tesla MR-Scannere. Opgaven er projekteret i efteråret 2008 og
gennemført i vinteren 2008.
Anlægssum kr. 4.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Holbæk Sygehus - Ny SPECT/CT-Scanner, 2008
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny SPECT/CT-Scanner i klinisk/biokemisk afdeling på Holbæk Sygehus. Anlægssum ca. kr. 1.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Næstved Sygehus - Ny CT-Scanner, 2007
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt og projekteret installering af ny
SPECT/CT-Scanner på nuclearmedicinsk afdeling på Næstved Sygehus. Anlægssum kr. 1.200.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Næstved Sygehus - Ny PET/CT-Scanner, 2007
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt og projekteret installering af ny
PET/CT-Scanner på nuclearmedicinsk afdeling på Næstved Sygehus. Opgaven
er projekteret og gennemført i 2007.
Anlægssum kr. 3.200.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Holbæk Sygehus - Ny MR-Scanner, 2007
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny 1.5 tesla MR-Scanner på Holbæk sygehus. Opgaven er projekteret i 2007 og er gennemfør i 2007.
Anlægssum kr. 3.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Holbæk Sygehus - Ny CT-Scanner, 2006
Lyngkilde har for Siemens foretaget forundersøgelser i forbindelse med
installering af ny CT-Scanner på Holbæk Sygehus.
Anlægssum kr.1.200.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere

Næstved Sygehus - Ny MR-Scanner, 2004
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny 1.5 tesla MR-Scanner for Næstved sygehus.
Anlægssum kr. 3.000.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere

Nykøbing F - Ny MR-Scanner, 2004
Lyngkilde har for Region Sjælland planlagt, projekteret og gennemført installering af ny 1.5 tesla MR-Scanner for Nykøbing F. sygehus.
Anlægssum kr. 3.500.000 excl. moms
Lyngkilde har været totalrådgivere og byggeledere 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.