Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?


BYGHERRERÅDGIVNING


TILSVARENDE PROJEKTER
MULTIHUS I RØDVIG


Lyngkilde har stor erfaring i bygherrerådgivning for private og offentlige bygherrer i forbindelse med udbud og udførelse i totalentrepriseudbud baseret på funktionskrav

Kalundborg, FOB, Nyvangsparken, 2012-13
Opførelse af 33-40 plejeboliger med tilhørende servicearealer i Kalundborg. Efter nedrivning af 3 eksisterende beboelsesbygninger, påtænker FOB at opføre 33-40 plejeboliger med tilhørende servicefaciliteter. I alt ca. 2700 – 3250 m2. Projektet forventes gennemført som et etapebyggeri.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 36 mio. excl moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejderne
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag
Bygherre: FOB, Kalundborg; kontaktperson: Mona Nørgaard
Arkitekt: White arkitekter A/S

Køge, Boholtevej, 2011-14
Opførelse af 52 almene familieboliger i etape 1, og 33 boliger i etape 2 på Boholtevej 95, 4600 Køge. Opføres i 2 boligblokke i henholdsvis 2-4 etager efter nedrivning af en del af det tidligere ”Teknisk skole”.
Byggestart 2012
Samledehåndværkerudgifter ca. kr. 70 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejder i udbudsfasen samt bygherrerådgiver og projektleder i udførelsesfasen
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag, EU-udbud med prækvalifikation og begrænset licitation
Bygherre: Boligselskabet Domea Køge v/ Domea, kontaktperson: Karsten Pedersen
Arkitekt: Apostelgården Tegnestue, Næstved

Ll. Skensved, Boligselskabet Domea, 2011-13
Opførelse af 35 almene boliger, fordelt på 16 ældreboliger og 19 familieboliger, beliggende Ølbyvej 183, Lille Skensved, 4600 Køge. Opføres i 3 boligblokke i henholdsvis 2 ½, 2 og 1 ½ etage efter nedrivning af det tidligere ”Skensvedhjemmet”.
Byggestart 2012
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 31 mio excl moms
Lyngkildes medvirken: Bygherrerådgiver på ingeniørarbejder i udbudsfasen samt bygherrerådgiver og projektleder i udførelsesfasen
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af projektforslag, begrænset licitation
Bygherre: Boligselskabet Domea Køge v/Domea, kontaktperson: Kjeld Skelmose
Arkitekt: Apostelgården Tegnestue, Næstved

Ørslev, ny daginstitution, 2008-10
Daginstitutionen indeholder 4 børnehavegrupper på hver 25 børn og 2 vuggestuegrupper på hver 12 børn. Udover børnegrupperne skal daginstitutionen indeholde administration/personale faciliteter samt fælleslokaler for hele børnehaven. Fælleslokalerne omfatter bl.a. et stort aktivitets-/multirum, som kan benyttes til børneaktiviteter på tværs af gruppeskellene og større fælles arrangementer. Byggeriet opføres som lavenergibygning klasse 2. Desuden etableres tilkørselsvej fra Rynkebjerg til den nye institution samt legeplads.
Samlede håndværkerudgifter ca. kr. 16 mio excl moms
Lyngkildes medvirken: Projektleder og bygherrerådgiver på ingeniørarbejderne
Udbudsform: Totalentrepriseudbud på grundlag af byggeprogram, begrænset licitation
Bygherre: Vordingborg Kommune
Arkitekt: A/plan Arkitekter

Sag: Solgaven
Sted: Næstved
Bygherre: Dansk Blindesamfund
Projekt: Tilbygning med nye boliger og centerdel.
Sagsbudget: ca. 80 mill. kr.
Udført: 2007 - 2009

Sag: Moeller & Devicon A/S
Sted: Sandved
Bygherre: Bosch
Projekt: Tilbygning med nye produktionslokaler, kontorerog personalefaciliteter.
Sagsbudget: ca. 28 mill. kr.
Udført: 2008 - 2009

Sag: Titan A/S, Gargo Syd
Sted: Nørre Alslev
Bygherre: Titan
Projekt: Opførelse af nyt lastvognsservicecenter.
Sagsbudget: ca. 25 mill. kr.
Udført: 2008 - 2009

Sag: Ortved Plejehjem
Sted: Ortved
Bygherre: Ringsted Kommune
Projekt: Tilbygning med nye boliger og centerdel.
Sagsbudget: ca. 45 mill. kr.
Udført: 2007 - 2009

Sag: Titan A/S, Ringsted
Sted: Ringsted
Bygherre: Titan
Projekt: Opførelse af tilbygning med kontorer ogreservedelsudlevering.
Sagsbudget: ca. 9 mill. kr.
Udført: 2008

Sag: Nordskovskolen
Sted: Haslev
Bygherre: Haslev kommune
Projekt: Totalrenovering af eksisterende skole i 4 etaper
Sagsbudget: ca. 95 mill. kr.
Udført: 2005 - 2009

Sag: Dianalund, Psykiatri
Sted: Bygning C & F, Dianalund
Bygherre: Vestsjællands Amt
Projekt: Om- og tilbygning af psykiatribehandlingscenter.Sagsbudget: ca. 20 mill. kr.
Udført: 2006 - 2007

Sag: Sundhedscenter, Næstved Kaserne
Sted: Bygning 81, Næstved Kaserne
Bygherre: Næstved kommune
Projekt: Indretning af sundhedscenter i eksisterendebygning
Sagsbudget: ca. 5 mill. kr.
Udført: 2005 - 2006

Sag: Næstved Gymnasium
Sted: Næstved
Bygherre: Storstrøms Amt
Projekt: Tilbygning med klasselokaler, kantine,faglokaler og idræt
Sagsbudget: ca. 50 mill. kr.
Udført: 2003 - 2005

Sag: Næstved Sprogskole
Sted: Næstved Kaserne
Bygherre: Næstved kommune
Projekt: Ombygning af tidligere mandskabsbygning tilundervisnings og sprogcenter
Sagsbudget: ca. 25 mill. kr.
Udført: 2004 - 2005

Sag: SEAS, Fuglebjerg
Sted: Fuglebjerg
Bygherre: SEAS, Haslev
Projekt: Nyopførelse af kontor-, værksteds- oglagerbygning
Sagsbudget: ca. 10 mill. kr.
Udført: 1997

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.