Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

INSTITUTIONER OG KIRKER

København, Innovationshus på Vesterbro, 2017-2019
Sammen med PLH arkitekter har Lyngkilde vundet opgaven med at indrette innovationshus på Halmtorvet 17 i København. Hal B er i dag en attraktiv adresse, men bygningen er forfalden og placeret på en forurenet grund ved siden af Stofindtagelsesrummet. Der er derfor et behov for at gøre bygningen udlejningsparat gennem en renovering og nyindretning af bygningen. Herefter forventes bygningen at kunne udlejes til kreativt vækstmiljø, hvor Innovationshuset - som primær bruger af huset - kommer til at administrere lokaleudlejning og faciliteter workshops mv. for at styrke rammebetingelserne for kreative erhverv gennem klyngeindsatser, tiltrækning af investeringer og risikovillig kapital, rådgivning og service til de kreative vækstlag.
Samlet budget ca. 50 mio kr.

København, Frederiksberg, Vagtelvej, 2017-2018
Sammen med CASA Arkitekter skal Lyngkilde stå for om- og tilbygning af Fritidshjemmet på Vagtelvej
Projektet omfatter i hovedsagen:
·Renovering af eksisterende ejendom ca. 1.200 m2, samt ny multisal
·Budget ca. 12 mio.

København, Frederikssundsvej, 2013-2017
Københavns Kommune ønskede at etablere en institution på Frederikssundsvej. Projektet omfatter rådgivning i forbindelse med projektering og udførelse af en ny integreret daginstitution placeret på Frederikssundsvej 257. Institutionen skal indrettes i nybyggeri og forventes at indeholde 6 grupper. Bygningen er placeret i et sammensat område på Frederikssundsvej mellem villakvarter, etagebebyggelser og erhvervsbygninger, og rummer 3 børnehavegrupper og 3 vugge-stuegrupper. Bygningens bæredygtige profil fokuserer på robusthed ved at skabe en offentlig bygning der kan genanvendes til flere forskellige formål. Byggeriet udføres som facadeudfyldningsbyggeri og opføres i henhold til BR 10’s energikrav 2015. Projektering foretaget i efterår 2013. Gennemførelse i 2016.
Samlet budget ca. 25 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Københavns Ejendomme Projektleder: Gunner Sigfredsson
Arkitekt og projektleder: Cornelius + Vöge, Roskilde

Vallensved Kirke, 2017
Renovering af varmeanlæg

Herlufsholm Kirke, 2017
Renovering af varmeanlæg

København, Stofindtag, 2015-2016
Socialforvaltningen i Københavns Kommune ønsker Halmtorvet 17 ombygget til stofindtagelsesrum til brug for misbrugere. Formålet er at etablere et permanent stofindtagelsesrum med kapacitet til i alt 24 stofindtagelsespladser. Opgaven består i ombygning af Halmtorvet 17, som er en del at Den Grå Kødby og udpeget som bevaringsværdig. Kapaciteten etableres gradvist, startende med en enhed med 12 pladser, eventuelt suppleret med en enhed mere med 6 pladser. Samlet anbefales altså etablering af 18 pladser. Herefter kan kapaciteten udvides successivt. Ligeledes er ratio mellem injektion og rygning usikker. Derfor ønskes en så fleksibel model som muligt. Dette taler for en fleksibel indretning og opbygning, som over tid kan tilpasses det reelle behov, og er derfor egnet til at blive planlagt som moduler, der kan etableres successivt. Byggeriet forventes udbudt i hovedentreprise. Hovedprojektering fra november 2014 til april 2015. Udførelse fra sommeren 2015 til sommeren 2016. Afleveret juni 2016.
Samlet budget ca. 35 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgivning
Bygherre: Københavns Kommune, KEjd.
Arkitekt: PLH Arkitekter
Byggeledelse: Cubic Group

København, Tagensvej, 2011-2014
Vuggestuen "Solstrålen" er en kommunal institution med en normering i dag på 5 vugge-stuegrupper (svarende til 60 pladser). Institutionen foreslås udvidet med 5 børnehave- og 1 vuggestuegruppe (svarende til hhv. 110 og 12 pladser), og vil således blive en integreret institution med i alt 11 grupper: 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. Udvidelsen betyder, at institutionens vuggestuebørn kan fortsætte som børnehavebørn i institutionen, hvilket har været et stort ønske fra både institutionen og forældrebestyrelsen. Bygningen er pælefunderet. Projektering og udbud er foretaget i forår 2012. Byggeperiode fra december 2012. Byggeriet er afleveres 1. marts 2014.
Samlet budget ca. 22 mio. kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner herunder indeklima, ventilationsanlæg og bærende konstruktioner samt fagtilsyn.
Bygherre: Københavns Ejendomme. Maria Laguna
Arkitekt og projektleder: Friis & Moltke

Ørslev, Opførelse af ny daginstitution
Børnehusets vigtigste opgave er at skabe en tryg og inspirerende atmosfære, som gør det er rart, sjovt og udviklende at gå i børnehave for både børn og voksne.

Faxe Ladeplads, Søstjernen, daginstitution, 2011
Helhedsplan, Samling af børn i én institution, ombygning og nybygning af 600 m² til brug for vuggestue og børnehave. Ombygning af institution i drift.

Rødvig, Børneinstitutioner, fritidsklub og multihal, 2009-2011
Det langsigtede mål er at gøre Stevns Kommune til en CO2-neutral kommune,
og da kultur, sport og institutioner ofte er meget energikrævende aktiviteter, har
kommunen valgt at indrette byggeriet som en energiproducerende enhed.
Det samlede grundareal er på ca. 3 ha, og det samlede nybyggeri udgør ca.
2.700 m2. Mod Vemmetoftevej er byggeriet i én etage og rummer institutioner,
bestående af vuggestue, børnehave samt fritids- og ungdomsklub. Der er depotrum, køkken og større grupperum. Der skal i indretningen være en grad af ”elastik” og fleksibilitet, som gør det muligt, uden større investeringer, at ændre fra børnehavepladser til vuggestuepladser eller omvendt. Den store sydvestvendte facade mod banelegemet, det store tagområde, samt
det omfattende grundareal giver mulighed for at etablere forskellige energimæssige tiltag som for eksempel en kombination af optimal isolering, solceller til elproduktion, solfangere til det varme vand, jordvarme til rumopvarmning, højeffektivt varmegenvinding samt fleksible facader, hvor huset selv regulerer, hvor meget lys og varme, der kommer ind gennem vinduerne.
Samlet budget ca. kr. 65.000.000 excl. moms
Lyngkildes medvirken: Står for programmering, bygherrerådgivning, projektledelse, planlægning af alle ingeniørdiscipliner.
Bygherre: Stevns Kommune
Underrådgiver på arkitektarbejder: White arkitekter A/S, Næstved

Bjæverskov, Ny sognegård, 2009-2010
Opførelse af ny fælles sognegård for Menighedsrådene for Lidemark-Vollerslev-Gjørslev og Bjæverskov Sogn. Byggeriet er beliggende ved Bjæverskov Kirke på de oprindelige parkeringsområde og med tilkøbt landbrugsjord. Nybyggeriet er på ca. 450 m2 og indeholder et administrationsområde med kontor- og møderum samt personalefaciliteter, og et forsamlingsområde med forsamlingslokale med tilhørende toilettet og køkkenfaciliteter. Yderligere udføres nye parkeringspladser og tilkørselsvej. Byggeriet opføres i traditionelt byggeri, fuldmuret og med tegltag.
Byggeriet opføres i energiklasse 2 og forsynes med alternative energikilde i form af jordvarmeanlæg. Projektering er udført i efteråret 2009 med udbud i januar 2010. Byggeperiode fra marts 2010 til december 2010.
Samlet budget ca. 12 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner, fagtilsyn og byggeledelse
Bygherre: Menighedsrådet for Bjæverskov Sogn
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS i Haslev

Haslev, Børnehave og vuggestue, Søndermarken, 2006-2009
Opførelse af ny daginstitution i Haslev i flere etaper med børnehave, vuggestue og personalefaciliteter.

Haslev, Lillebo Børnehave, 2008
Tilbygning med forbindelse til eksisterende institution.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 5 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn.
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Stevns

Tappernøje Børnehus, 2006-2008
Opførelse af ny daginstitution i Tappernøje i flere etaper med børnehave, vuggestue og personalefaciliteter.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 11.5 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har som totalrådgiver stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner og fagtilsyn samt projekt- og byggeledelse.
Bygherre: Fladså Kommune
Arkitekt: A/plan arkitekter

Næstved, Pilegårdens Børnehave, 2008
Renovering og skimmelrenovering af eksisterende børnehave.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 1.5 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har som totalrådgiver stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner, fagtilsyn og byggeledelse.
Bygherre: Næstved Kommune

Karrebæk Kirke, 2008
Lyngkilde har i samarbejde med Arp & Nielsen ApS, Vordingborg i forbindelse med restaurering af Kirken projekteret nyt varmeanlæg i kirken, samt renoveret dele af det elektriske anlæg.
Bygherre: Karrebæk Menighedsråd
Arkitekt og projektleder: Arkitektfirmaet Arp & Nielsen ApS

Ringsted, Børnehave Ole Hansens Vej, 2007
Om- og tilbygning af eksisterende institution.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 6 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner og fagtilsyn.
Bygherre: Ringsted Kommune
Arkitekt: White Arkitekter A/S

Næstved, Børneinstitution, Digtervejen, 2007
Opførelse af nu institution i tilknytning til eksisterende skole.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 18 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har ydet bygherrerådgivning af alle ingeniørdiscipliner samt ført overordnet fagtilsyn
Bygherre: Næstved Kommune

Haslev, Børnehaven Småfolket, 2007
Udvidelse af eksisterende institution.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 4 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner og fagtilsyn samt projekt- og byggeledelse.
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS

Faxe Menighedsbørnehave, 2007
Ombygning af eksisterende Børnehave.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 2 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner, fagtilsyn og byggeledelse
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS

Rønnede, Sct. Georggårdens Børnehave, 2007
Ombygning, skimmelrenovering og ny tagrejsning på eksisterende institution.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 3 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har stået for projektering af alle ingeniørdiscipliner og fagtilsyn
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS

Fensmark, SFO Trollesgave 1 og 2, 2006-2007
Opførelse af ny daginstitution i Fensmark i flere etaper.
Samlede håndværkerudgifter: ca. kr. 7.300.000 excl. moms
Lyngkildes medvirken: Har som totalrådgiver ydet teknisk rådgivning og bistand i form af bygherrerådgivning. Byggeriet er udbudt i totalentreprise.
Bygherre: Holmegaard Kommune

Næstved, Herlufsholm Menighedshus, 2003
Lyngkilde har i samarbejde med arkitekt Erik Rask Larsen projekteret mindre tilbygning til Herlufsholm Menighedsråds eksisterende menighedshus på H.C. Andersensvej i Næstved.

Næstved, Holsted Sognegård og kirke, 1996-2001
Opførelse af ny sognegård og kirke som sammenhængende byggeri. Samlet etageareal ca. 2.000 m², heraf ca. 400 m² kælder. Byggeriet er opført i 2 etaper og gennemført i perioden 1996-2001.
Samlet budget: ca. kr. 40 mio kr. inkl. orgel, klokker og øvrigt inventar
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver til Sahls Tegnestue, stået for projektering og tilsyn med alle konstruktioner og installationer i begge etaper. Yderligere stået for nedrivning af eksisterende gårdbygninger, etablering af ny tilkørselsvej samt klargøring af byggegrunden
Bygherre: Holsted Menighedsråd
Arkitekt: Sahls Tegnestue, Århus

Strøby Menighedshus, 1995
Lyngkilde har i samarbejde med arkitektfirmaet Henrik Flye Jensen i Haslev projekteret en ombygning af Strøby Menighedsråds eksisterende staldlænge på Sognegården i Strøby til nyt forsamlingslokale med tilhørende faciliteter.

 

 

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.