Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

IDRÆTSHALLER - IDRÆTSANLÆG

Helsingør, Nyt stadion, 2017-2018
Sammen med Nova 5 er Lyngkilde udvalgt til at projektere nyt stadion i Helsingør. Den udbudte opgave vedrører etablering og udvikling af nyt stadion og andre nye idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark. Opgaven understøttes af Vision 2020, hvor Helsingør Kommune gennem unikke idræts- og fritidstilbud. Det samlede projekt er opdelt i tre etaper. Etape 1 vedrører etablering af stadion, herunder fodboldbane, tribune og indendørs faciliteter samt trafikafvikling. Etape 2 vedrører etablering af supplerende parkering, mens etape 3 vedrører etablering af bygning til salonskytteforeningen, nye badminton faciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner. Første etape indeholder byggeri for ca. 50 mio kr. Det samlede byggeri indeholder byggeri for mere end 100 mio kr.

Vig hallen 2014-2016
Lyngkilde er, i samarbejde med White arkitekter valgt til at stå for genopførelsen af Vig Hallen samt renovering af svømmehallen. 7. august 2012 blev idrætshallen i Vig totalskadet ved en omfattende brand. Svømmehallen blev delvis skadet.
Idrætshallen og svømmehallen har et samlet areal på 6.172 m2 i 2 plan og der er afsat ca. 45 mio. til at genopføre hallen og foretage nødvendige renoveringer af svømmehallen. Byggeriet forventes færdig medio 2015.
Samlet budget ca. 45 mio kr.
Bygherre: Odsherred Kommune

Vordingborg Gymnasium & HF, Multisal, 2014–2015
Vordingborg Gymnasium & HF har behov for et lokale, der kan rumme flere klasser samtidigt og anvendes til en række aktiviteter, der ikke er plads til i de nuværende rammer.
• Samling af tre til fire klasser samtidigt med foredrag og fællesevalueringer m.m.
• Et lokale, hvor resultaterne af drama- og musikundervisningen kan fremføres under andre former, end der er mulighed for i den eksisterende teatersal.
• Et lokale med mulighed for lektie og cafe, hvor få vejledere kan være i kontakt med eleverne.
• Et lokale, hvor eleverne kan arbejde enkeltvis og i grupper uden at forstyrre hinanden.
• Uddannelsescentrets kantine har alt for lille kapacitet, og derfor skal multisalen kunne aflaste de nuværende kantinefaciliteter.
• Afholdelse af lærermøder med op til 60 deltagere.
Projektet indeholder en multisal i to niveauer på i alt 285 m2, der forbindes med en siddetrappe, samt en balkon på 48 m2.
Samlet budget ca. kr. 10 mio. excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Vordingborg Gymnasium & HF
Arkitekt og totalrådgiver: CASA arkitekter, kontaktperson: Poul Quist Hansen.

København, Idrætshal, Skolen på Strandboulevarden, 2012-2015
Lyngkilde har for KEjd. påbegyndt projekteringen af en ca. 2.000 m2 idrætshal med tilhørende bade- og omklædningsrum. Hallen udformes som en multianvendelig idrætshal til såvel organiseret idræt som idrætsleg. Der etableres mulighed for sportsaktiviteter på hallens tag. Opføres efter BR 2010 s reglerne for energiklasse 2020. Opgaven udføres i hovedentreprise. Københavns kommune etablerer en ny skole på Strandboulevarden i København. I tilknytning til skolen ønsker kommunen at opføre en idrætshal på ca. 2.000 m². For at få hallen til at syne mindre i kvarteret tænkes hallen anlagt delvist nedgravet. Det er endvidere tanken, at hallens tagflade indrettes til rekreative formål for både skolen og for kvarterets beboere. Den nedgraves 1 etage med gulvniveau svarende til eksisterende kælder. Hallen er traditionelt udformet, grundplanet på 44 x 22 meter kan opdeles til 3 selvstændigt fungerende gymnastiksale. Adskillelse sker ved 2 hejsevægge. Hejsevæggene fungerer som visuel adskillelse og giver en lyddæmpning på ca. 38 db mellem 2 afsnit. Fri rumhøjde er 7 m. Gulv udføres med kunststofbelægning. Der udføres opstribning på gulv for bl.a. håndbold, basketball, volleyball og badminton. Terrassen er udført tilbagetrukket fra hallens facadegrænse. Dette er dels for at tilgodese naboers ønsker / krav om minimale gener, dels for at understrege bygningens hoveddisponering.
Samlet budget ca. 50 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Står for programmering, projektering af og fagtilsyn med alle ingeniørdiscipliner. Lyngkilde er desuden anerkendt statiker på opgaven.
Bygherre: Københavns Kommune: KEjd. og BUF. Kontaktperson: Eva Holm-Jørgensen
Arkitekt: PLH arkitekter og Nøhr og Sigsgaard

Vordingborg, Iselingehallen, 2011-2012
Opgaven med renovering af Iselingeskolen og Iselinge Hallen, beliggende i Vordingborg by, omfatter bygningsrenovering i forbindelse med skimmelsvamperenovering m.v. Iselingeskolen, Iselingehallen, bade- og omklædningsrum samt pedelbolig udgør et samlet bruttoetageareal på ca. 13.000 m², hvoraf ca. 11.000 m² berøres af bygningsrenoveringen.
Byggesagen omfatter renovering af Iselingeskolen, bestående af 10 fløje. Fløjene består af 4 klassefløje, 1 administrationsfløj, 3 fællesfløje direkte sammenbygget med klassefløjene, 1 fløj med pedelbolig, samt 1 fløj indeholdende sportshal, svømmehal og omklædningsrum. Opgaven er udbudt i EU udbud og udføres i hovedentreprise. Generelt skal eksisterende tagkonstruktioner nedtages, og der etableres ny tagkonstruktion som ”varmt tag” med præfabrikerede  ståldækelementer. Der udføres totaloverdækninger i nødvendigt omfang. Eksisterende tagkonstruktion skimmelafrenses enkelte steder, og der etableres udvendig tagisolering, ny tagdækning og nye akustiklofter.
Samlet budget ca. 100 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og varetager såvel projektledelse som byggeledelse samt projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn.
Bygherre: Vordingborg Kommune. Bygherrens projektleder er Lisbet Birk Andersen
Arkitekt: Arkitektfirmaet Casa Arkitekter A/S, Næstved
Landskabsarkitekt: Sansehaver.dk v/ Helle Nebelong

Greve Gymnasium, Multisal, 2010-2012
Lyngkilde har for Greve Gymnasium påbegyndt projekteringen af tilbygning ca. 720 m2 multisal med ca. 150 m2 balkon til brug for samlinger, eksamener, dimission, teater og koncerter m.m.
Salen skal rumme 1.000-1.200 personer
Samlet budget ca. kr. 16.500.000 excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Greve gymnasium
Arkitekt og totalrådgivere: casa arkitekter A/S

Lyngby, Multihal og aktivitetscenter, 2000–2001
Opførelse af multihal på 1.000 m², fritidsklub på 600 m², omklædning på 300 m²
samt 1.000v m² parkeringsplads. Delvis nedgravet idrætshal og opvarmningssal
med en overvejende lukket let facade beklædt med trælameller. Fritidsklubben i
to etager med store åbninger til det fri og til de omgivende haller. Omklædningsfaciliteter og depoter er placeret i kælderetage. Udført i 2000 – 2001.
Samlede håndværkerudgifter ca. 20 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Opgaven er vundet i totalentreprise med Lyngkilde som rådgiver på alle ingeniørdiscipliner
Bygherre: Lyngby Kommune
Totalentreprenør: C.C. Brun Entreprise A/S
Arkitekt: Arkitekt MAA Thure Nielsen og Rubow, KBH

Ringsted, Ådalskolen, 2000-2001
Nybygning af i alt 3.200 m2 special skole fra 1. til 10. Klasse.
Skolen opføres med facader i cedertræ og mursten. Tagbeklædning med pap og
listedækning. Skolen er forsynet med mekanisk ventilation og gulvvarme. Skolen er indrettet som åben plan skole for differentieret undervisning. Nybygning af i alt 3.200 m2 special skole fra 1. til 10. Klasse. Arbejdet er udbudt i indbudt licitation.
Samlede håndværkerudgifter ca. 30 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Opgaven er udført i totalrådgivning med Lyngkilde som ingeniørrådgiver
Bygherre: Vestsjællands Amt.
Arkitekt: Henrik Sørensen MAA arkitektfirma a/s

Færøerne, Vestmanna Skole og idrætshal, 1988
Nybygning af to-sporet skole i Vestmanna samt ny idrætshal.
Skolen dækker 1. til 9. klassetrin. Bruttoetageareal ca. 4.000 m².
Samlede håndværkerudgifter ca. 24.5 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Opgaven er udført i totalrådgivning med Lyngkilde som ingeniørrådgiver
Bygherre: Vestmanna Kommune
Arkitekt: Henrik Sørensen MAA arkitektfirma a/s

Næstved, Kildemarksskolen, 1997-1998
Sportshal med forsamlingslokaler
Tilbygning til eksisterende skole. Opførelse af ca. 1.000 m² sportshal samt tilbygning og ombygning af eksisterende gymnastiksal til forsamlingshus for lokalområdet med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Arbejdet er udbudt i indbudt licitation.
Samlede håndværkerudgifter ca. 10 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Opgaven er udført med Lyngkilde som ingeniørrådgiver.
Bygherre: Næstved Kommune
Arkitekt: Henrik Sørensen m.a.a., Arkitektfirma A/S

 


Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.