Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

ERHVERV

Næstved, Administration Næstved Varmeværk, 2016-2018
Næstved Varmeværk ønsker at flytte deres nuværende administrations- og driftsfaciliteter til ny adresse på Maglemølle 62 i Næstved. Flytningen indebærer behov for opførelse af en ca. 2.100 m2administrations- og driftsbygning, indeholdende kontor- og personalefaciliteter samt værksteder og lagerrum. Yderligere opføres en ca. 420 m2 fritliggende uopvarmet bygning til koldt lager, en ca. 315 m2 fritliggende uopvarmet garage, et fritliggende skur til cykelparkering og affald samt en indhegnet rørlagerplads. På grunden skal der udføres fornøden byggemodning, etablering af ca. 8.000 m2 befæstet areal til køreveje, oplagspladser, P-pladser, stier samt gartnerarbejder.
Samlede håndværkerudgifter i alt ca. 57 mio kr.

Haslev, BYGMA, 2015-2016
Lyngkilde har sammen med Arkitektfirmaet Bent Sørensen ApS påbegyndt projekteringen af om- og tilbygning for administration og salg. Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bygning, ca. 900 m2 nybyggeri i 2 plan samt sammenbygning og ombygning af eksisterende butik, herunder ny brandsektionering.

Svinninge, SEAS-NVE, ombygning, 2010-2011
Ombygning af ca. 900 m2 eksisterende værkstedsbygning til kontorer og møderum samt energimæssige optimeringer og foranstaltninger
Samlede håndværkerudgifter: ca. 7 mio kr.
Lyngkilde a/s er totalrådgiver og forestår projektering og byggeledelse
Bygherre: SEAS-NVE A/S

Haslev, SEAS/NVE, lagerbygning, 2009-2010
Opførelse af ny opvarmet lager for diverse reservedelsoplæg på pallereoler i 8
meters højde. Lageret skal truckbetjenes og forsynes med edb-lagerstyring. Byggeriet er beliggende på Slagterivej i Haslev. Nybyggeriet er på ca. 1.550 m2 og indeholder tilkørselsrampe til varemodtagelse med kontor og omklædning til lagerpersonale, pallereollager samt pluklager til natudlevering. Bygningen og installationer er tilpasset bygherrens ønske om fleksible indretningsmuligheder. Byggeriet er opført traditionelt med stålrammer samt ståltagkassetter og stålfacadeelementer. Der er sikret tilgang af passivt dagslys via store facadepartier mod nord. Bygningen er højisoleret, ligesom der er anvendt lavenergi belysningsanlæg.
Samlet budget ca. 16 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har udover de ingeniørmæssige discipliner varetaget både projektledelse og byggeledelse samt forestået miljøundersøgelser, herunder tilsyn med oprensning af jordforurening.
Bygherre: SEAS/NVE Holding A/S
Arkitektfirmaet Apostelgården ApS i Næstved.

Næstved, NK-Forsyning, Ærøvej, Kantine-/Omklædningsbygning, 2009- 2010
Projektudgangspunkt var ønske fra NK-Forsyning om at skabe en fysisk forbindelse mellem det tidligere selvstændigt beliggende driftsbygninger for henholdsvis vand- og elforsyningen. Tilbygningen på ca. 225 m2 indeholder fælles kantine, bad- og omklædningsrum for 25 personer samt vindfang og 2 nye kontorer for vandforsyningen. Derudover omfatter projektet ombygning af kontorer i vandforsyningen samt ombygning med mødelokale og toilettet i el-forsyningen. Bygningen opføres i energiklasse 1 i henhold til Næstved Kommunes klimahandlingsplan. Med bygningens sydvendte skrå tagflade var det oplagt at vælge solceller til el-produktion til tilbygningen. Bygherren har yderligere valgt at forøge anlægget fra de nødvendige 40 m2 til 170 m2, svarende til hele den sydvendte tagflade, til el-forsyningen for de eksisterende bygninger eller til ladestationer til el-biler
Samlede håndværkerudgifter: ca. 4.8 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har udover de ingeniørmæssige discipliner varetaget både projektledelse og byggeledelse.
Bygherre: NK-Forsyning A/S
Arkitekt: White arkitekter a/s

Næstved, NK-Spildevand, Ydernæs, Kontor-/omklædningsbygning, 2009-2010
I forbindelse med kommunesammenlægningen ønskede Næstved Kloakforsyning at udvidede eksisterende kontor- og mandskabsfaciliteter på Næstved. Renseanlæg på Ydernæs i Næstved med ca. 1.100 etage m2. Herved skabes der mulighed for, at Næstved Kloakforsynings administrative og driftsmæssige personale kan udnytte de fordele, der er ved at være under samme tag. Bygningen er opført med fuld kælder med bad- og omklædning opdelt i ren og beskidte sektioner. Stueplan og 1. sal indeholder kontor og møderum. Yderligere omfattede projektet en tilbygning til kantinen samt ombygning af køkkenet.
Samlede håndværkerudgifter: ca. 17 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og har udover de ingeniørmæssige discipliner varetaget både projektledelse og byggeledelse.
Bygherre: Næstved Kloakforsyning, senere NK-Spildevand A/S
Arkitekt: White arkitekter a/s

Næstved, PriceWaterhouseCoopers, Kontorbygning, 2008-2009
Opførelse af kontortilbygning til revisionsfirma. Tilbygningen består af et punkthus i 3 etager og delvis kælder samt en mellembygning med receptionsområde. Stueplan indrettes som mødecenter, 1. og 2. sal indrettes som storrumskontorer. Punkthuset opføres med betonelementer som bagmur og med skalmur i røde teglsten. Etageadskillelserne og tagdækket er betonhuldæk.
Samlede håndværkerudgifter: ca. 14 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Projekterer og har fagtilsyn på alle ingeniørdiscipliner.
Bygherre: PriceWaterhouseCoopers
Arkitekt: Skaarup & Jespersen A/S, Hellerup

Nørre Alslev, TITAN, Lastvognscenter, Cargo Syd, 2008-2009
Opførelse af nyt servicecenter for lastvogne i erhvervsudstykningen Cargo Syd, Nørre Alslev.
Byggeriet omfatter ca. 1.000 m² værksted sammenbygget med ca. 1.000 m² kontor-, omklædnings- og lagerbygning i 2 etager med fuld kælder samt ca. 8.000 m² befæstet areal.
Samlede håndværkerudgifter: ca. 28 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Har varetaget alle ingeniørdiscipliner samt forestået miljøanmeldelse i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsen og jordklassifikation.
Bygherre: TITAN A/S, Ringsted
Arkitekt:Over vandet MAA, Kbh

Ringsted, TITAN, Kontortilbygning, 2007-2008
Opførelse af ca. 700 m² kontortilbygning i to plan samt ombygning for reservedelsudlevering.
Forinden er tidligere bygning for undervognsbehandling nedrevet.
Samlede håndværkerudgifter: ca. 10 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Har varetaget alle ingeniørdiscipliner samt forestået miljøundersøgelser, herunder tilsyn med oprensning af jordforurening.
Bygherre: TITAN A/S, Ringsted
Arkitekt: Over vandet MAA, Kbh

Næstved, Bygninger til ny retskreds, Næstved Kaserne, 2006-2008
Den eksisterende bygning er opført i 1938-1940 og har fungeret som hovedbygning for Næstved Kaserne, der har huset Garderhusarregimentet frem til 2003. Den vestlige halvdel af den gamle hovedbygning er indrettet/indrettes til hhv. sprogcenter og boliger. Den østlige halvdel af hovedbygningen aktiveres som lokaler forretten i Næstved. I alt 6.478 m².
Samlede håndværkerudgifter: ca. 55 mio kr.
Lyngkildes medvirken: Har projekteret alle ingeniørdiscipliner
Bygherre: Keops Development a/s
Arkitekt:Hvidt og Mølgaard a/s arkitektfirma

 


 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.