Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Print side Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

SKOLER


København, Skolen på Islands Brygge 2016-2019
Renovering og ombygning at skolens 5.000 m2 således at den kan fungere som indskoling for områdets børn. Projektering fra februar 2016 til juni 2017. Gennemførelse sommer 2017 til efterår 2019
Samlet budget ca. kr. 45 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: BYK’s Projektleder: Lars Mårup
Arkitekt og totalrådgiver: Nøhr og Sigsgaard

København, Randersgade Skole 2016-2019
Helhedsrenovering af 5.500 m2 skole i drift for Københavns Kommune
Randersgade Skole ligger på indre Østerbro i et tæt bebygget område. Skolen er oprindeligt opført i 1886. Helhedsrenoveringen omfatter hovedsagelig: Genopretning og sikring af nedbrudt etagedæk over parkeringskælder med nedsivning af vand og hyppige udfald på elinstallationer. Etablering af omfangsdræn mv. til håndtering af opstigende grundfugt, der forårsager dårligt indeklima og skimmelvækst i undervisningslokalerne i skolens ene bygning. Projektering fra februar 2016 til juni 2017. Gennemførelse sommer 2017 til efterår 2019
Samlet budget ca. kr. 79,5 mio. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: BYK’s Projektleder: Birgitte Skak-Iversen
Arkitekt og totalrådgiver: Sweco Architects Projektleder: Mads Jakobsen
Landskabsarkitekt: Sweco Architects

Helsingør, Skolen i Bymidten, 2015-2019
Etablering af 6.000 m2 ny skole og 8.000 m2 ombygning. Helsingør Kommune har ønsket at renovere og udbygge Skolen i Bymidten med etablering af en idrætshal samt en fællesbygning til musikskole og udskolingen. Herudover etableres en fagklasse bygning. Samlet nybygger ca. 6.000 m2. Desuden foretages en renovering af de øvrige skolebygninger. Nybyggeriet opføres i henhold til 2020 krav i bygningsreglementet Der etableres solceller på bebyggelsen. For de eksisterende bygninger er der foretaget energiscreening. I alt ca.7.500 m2 nybygning og 7.000 m2 ombygning. Projektering fra 2016 til efterår 2017. Gennemførelse vinter 2017 til 2019
Samlet budget ca. kr. 320 mio. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: Helsingør Kommune Projektleder Jan Krog Islin
Arkitekt og totalrådgiver: Kjaer & Richter Projektleder: Hanne Pedersen
Landskabsarkitekt: 1:1 Landskab

København, Den Classenske Legatskole, 2016-2018
Helhedsrenovering af 5.200 m2 skole i drift. Den Classenske Legatskole er en gammel skole oprindeligt opført i 1890. Både den indvendige og udvendige indretning bærer præg af at være en byskole, hvor pladsen er begrænset. Skolen helhedsrenoveres og denne renovering omfatter hovedsagelig: Sikring af skolens indeklima gennem etablering af ventilationsanlæg og akustikregulering. Opgradering af forældede og ulovlige el-installationer, så de kan imødekomme den moderne skoles behov. Tilgængelighed gennem etablering af elevator i skolens gamle, hvorefter skolen vil være fuldt tilgængelig. I alt ca. 5.300 m2 nybygning og ombygning. Projektering fra februar 2016 til juni 2017. Gennemførelse sommer 2017 til juni 2018.
Samlet budget ca. kr. 51 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: BYK’s Projektleder: Rune Mølgaard
Arkitekt og totalrådgiver: Sweco Architects Projektleder: Mads Jakobsen
Landskabsarkitekt: Sweco Architects

Greve, Krogårdskolen, 2015-2107
Krogårdskolen er udpeget til at overgå fra 2-sporet skole til 3-sporet skole. Gennem ombygning og udvidelse moderniseres skolen så den understøtter skolereformen med særligt fokus på synlig læring, dynamiske læringsrum, inklusion og personalets arbejdsforhold. Endvidere reorganiseres og forbedres adgangsforholdene til de enkelte afdelinger. Ved udflytning af administration og udskoling skabes der plads i eksisterende bygninger så undervisningsafsnit for indskoling og mellemtrin kan moderniseres og nyindrettes, bl.a. med faciliteter til gruppe, hold og individuel undervisning. Ved omdisponering af undervisningsafsnit skabes der rumlig variation, grupperum mange størrelser og mulighed for samling af større hold.Fleksibilitet og synlighed understøttes ved anvendelse af glasvægge og foldevægge. Tilbygningen rummer udskoling, lærerarbejdspladser og administration. I alt ca. 8.000 m2ombygning og 1000 m2 nybygning. Projektering fra december 2015 til august 2017.
Samlet budget ca. kr. 30 mio excl. Moms
Bygherre: Greve Kommune, v. Annette Sia Christensen, tlf. 43979797
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver og varetager projektering af alle ingeniørdiscipliner, byggeledelse samt fagtilsyn
Arkitekt og totalrådgiver: Nova 5 arkitekter

Nykøbing F, Erhvervsskole, 2015-2016
Lyngkilde har i samarbejde med BO-HUS og Friis Andersen opført det nye Business og Science hus på CELF i Nykøbing F. Det nye byggeri er på 2.146 m2 og indeholder en række faglokaler der skal skabe bedre læringsrum når der undervises.

Lundby, Svend Gønge Skolen, 2015–2016
Renovering/ombygning af Svend Gønge Skolen i Vordingborg på baggrund af udbudt Byggeprogram. Den gamle gymnastiksal ombygges til auditorium og multirum. Der ombygges med nye værksteder og undervisningsrum. Lyngkilde har sammen med Casa arkitekter vundet opgaven i indbudt arkitektkonkurrence og arbejdet er efterfølgende udbud i fagentreprise.
Samlet anlægsbudget ca. kr. 11 mio excl. moms.
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Vordingborg Kommune, kontaktperson: Lisbet Brik Andersen.
Arkitekt: CASA arkitekter, Næstved, kontaktperson: Birgit Rasmussen.

København, Engskolen, 2104-2016
Københavns Kommune ønsker at gennemføre helhedsrenovering på en række af kommunens skoler, heriblandt Engskolen, som indgår i en samlet renovering med Nørrebro Park Skole. For hver af skolerne vil helhedsrenoveringen omfatte aktiviteter indenfor: Udvendig og indvendig genopretning/renovering, modernisering, energirenovering. Projekterings start april 2014. Byggestart februar 2015 aflevering oktober 2016.
Samlet budget ca. kr. 22,5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Arkitekt og totalrådgiver: PLH Arkitekter
Cubic Group: Byggeledelse og miljø.

København, Nørrebro Park Skolen, 2014-2016
Københavns Kommune ønsker at gennemføre helhedsrenovering på en række af kommunens skoler, heriblandt Nørrebro Park Skole, som indgår i en samlet renovering med Engskolen. For hver af skolerne vil helhedsrenoveringen omfatte aktiviteter indenfor: Udvendig og indvendig genopretning/renovering, modernisering, energirenovering, klimatilpasning samt tilgængelighed. Grundtanken i helhedsrenoveringen er at samle og koordinere indsatsen på de forskellige områder, så der opnås effektivitet og synergieffekt. Projekterings start april 2014. Hovedprojektering afsluttet marts 2015. Byggestart april 2015 aflevering oktober 2016.
Samlede håndværkerudgifter: Ca. 18 mio kr. excl. moms
Bygherre: Københavns jendomme, KEJD Projektleder Michel Tranchant, Kejd
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Arkitekt og totalrådgiver: PLH Arkitekter
Cubic Group: Byggeledelse og miljø.

Næstved, Herlufsholm Skole, 2013-2015
Opgaven omfatter en ombygning, renovering og istandsættelse af en af de mest markante bygninger på Herlufsholm - Skolebygningen.
Bygningen er oprindeligt opført som vognstald i 1743 og er fredet.
AP Møllerfonden har doneret 23 mio i støtte til gennemførelse af opgaven
Bygningen er fredet og skal derfor håndteres i henhold til gældende regler med Kulturarvsstyrelsen.
Samlet budget: ca. kr. 23 mio excl moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder.
Bygherre: Herlufsholm Kostskole, kontaktperson: Klaus Eusebius Jacobsen
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

København, Skolen på Strandboulevarden, 2012
Etablering af 18.000 m2 ny skole i historiske omgivelser. I de kommende år vil der blive behov for en forøgelse af skole- og fritidstilbud på Østerbro i København. Opgaven omfatter såvel nybyggeri som ombygning og energirenovering
Byggestart 2014
Samlet budget ca. kr. 405 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektering og fagtilsyn for alle ingeniørdiscipliner
Bygherre: Københavns Ejendomme, KEjd
Arkitekt: PLH Arkitekter og Nøhr og Sigsgaard
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen

København, Københavns Erhvervsakademi, 2012
Lyngkilde er, i samarbejde med CASA Arkitekter valgt til at projektere renovering af 2.600 m2 og nybyggeri af 2.000 m2 undervisningsbyggeri beliggende Lersø Park Allé 2, København
Byggestart 2013
Samlet budget ca. kr. 50 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektering og tilsyn med alle ingeniør descipliner
Bygherre: Københavns Erhvervsakademi
Arkitekt: CASA Arkitekter

København, Skolen i Ryparken, 2012
Projektet omfatter indvendig ombygning, opførelse af ny tilbygning i 3 etager samt omlægning/etablering af udearealer
Byggestart medio 2012
Samlet budget ca. kr. 15-20 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projekteringsledelse, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag samt byggeledelse
Bygherre: Københavns Ejendomme, KEjd
Arkitekt: Friis & Moltke
Landskabsarkitekt: Algren & Bruun

København, Kildevældskolen, om- og tilbygning skolefritidsordningen, 2011-2012
Lyngkilde foretager projektering af om- og tilbygning til eksisterende skolefritidsordning på Kildevældskolen samt gennemførelse af energibesparende foranstaltninger
Byggestart september 2011
Samlet budget ca. kr. 9 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projekteringsledelse, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag samt byggeledelse
Bygherre: Københavns Ejendomme, KEJD
Arkitekt: Friis & Moltke

Slagelse, Nymarksskolen, SFO-tilbygning, 2011-12
Lyngkilde foretager projektering af ca. 200 m2 tilbygning til eksisterende skole til SFO-brug
Forventes afleveret klar til ibrugtagningsommer 2012
Samlet budget ca. kr. 2.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projektering af alle ingeniørfag
Bygherre:Slagelse Kommune, Kommunale ejendomme, kontaktperson Bettina Müller
Arkitekt:Arkitektfirmaet ARKI design ApS, Korsør

Haslev Gymnasium, 2011
Lyngkilde foretager projekteringsledelse samt projektering af ombygning af hovedbygningen til studiemiljøer, ombygning af pigegymnastiksal til bibliotek samt renovering af skolegården
Forventes afleveret klar til ibrugtagning december 2011
Samlet budget ca. kr. 7 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Projekteringsledelse, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag samt byggeledelse
Bygherre: Haslev Gymnasium
Arkitekt: Henning Larsen Architechts
Landskabsarkitekt: Birgitte Fink

Næstved, Herlufsholm Kostskole, 2011-2012
Om- og tilbygning af fagklassefløj for naturvidenskab således at denne opdateres til dagens standard for gymnasier
Forventet byggestart februar 2012
Samlet budget ca. kr. 11.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Herlufsholm Kostskole
Arkitekt: White

Nykøbing F, Katedralskolen, faglokaler, 2011-2012
Om- og tilbygning af fagklassefløj for naturvidenskab således at denne opdateres til dagens standard for gymnasier. Herudover ombygges læreforberedelse kantine mv.
Forventet byggestart februar 2012
Samlet budget ca. kr.21 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Katedralskolen i Nykøbing F
Arkitekt: CASA Arkitekter

Greve Gymnasium, Multisal, 2010-2012, under projektering
Lyngkilde har for Greve Gymnasium påbegyndt projekteringen af tilbygning ca.
720 m2 multisal med ca. 150 m2 balkon til brug for samlinger, eksamener, dimission, teater og koncerter mm.
Salen skal rumme 1000-1200 personer
Forventes afleveret klar til ibrugtagning marts 2012
Samlet budget ca. kr. 14.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Greve Gymnasium
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S

Vordingborg, Iselingeskolen, 2009-2012
Bygningsrenovering i forbindelse med skimmelsvamperenovering m.v. Iselingeskolen, Iselingehallen, bade- og omklædningsrum samt pedelbolig udgør et samlet bruttoetageareal på ca. 13.000 m², hvoraf ca. 11.000 m² berøres af bygningsrenoveringen
Byggeperiode fra januar 2010 til december 2012
Samlet budget ca. kr. 100 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver og varetager såvel projektledelse som byggeledelse samt projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: Vordingborg Kommune. Projektleder er Lisbet Birk Andersen
Arkitekt: Arkitektfirmaet Casa Arkitekter, Næstved
Landskabsarkitekt: Sansehaver.dk v/ Helle Nebelong

Køge Gymnasium, tilbygning administration, 2011-2012
Tilbygning til administrationsfløjen ca. 300 m2
Forventet byggestart november 2011
Samlet budget ca. kr.3 mioexcl. moms
Lyngkildes medvirken:Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: Køge Gymnasium
Arkitekt: Arkitekterne Køge a/s

Næstved, SOSU-skolen, Birkebjergparken, 2010-2011
Lyngkildehar for SOSU Næstved projekteret ombygning af 8 eksisterende institutionsblokke ca. 2.500 m2 til undervisningslokaler samt 700 m2 tilbygning i 2 plan indeholdende bibliotek, køkken, opholds- og møderum
Forventes afleveret klar til ibrugtagning maj 2011
Samlet budget ca. kr. 24 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver, projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfag
Bygherre: SOSU Næstved, Social- og Sundhedsskolen
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S

Haslev, Sofiendalskolen, 2010
Lyngkildehar for Faxe kommune planlagt og projekteret ombygning af
klassefløj til nyt 10. klasses center. I alt ca. 750 m2
1. etape gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 10 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder, byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Faxe Kommune
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S

Præstø, Klosternakkeskolen, 2010
Lyngkildehar for Vordingborg Kommune planlagt og projekteret ombygning af
skolen efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. I alt ca. 2.500 m2
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 6.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder, byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Vordingborg Kommune

Vordingborg Gymnasium 2010
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret
ombygning af skolens ventilationsanlæg efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. I alt ca. 2.500 m2
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 3 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Køge Gymnasium, 2009-2010
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen deltaget i projektering vedrørende renovering af tagkonstruktion efter skimmelsvampeangreb i denne
I alt ca. 1.500 m2
Gennemføres i 2009-2010
Samlet budget ca. kr. 2 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets-og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Roskilde VUC, Køgeafdeling, 2009-2010
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen deltaget i projektering vedrørende renovering af tagkonstruktion efter skimmelsvampeangreb i denne.
I alt ca. 1.500 m2
Gennemføres i 2009-2010
Samlet budget ca. kr. 2 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Stensved Skole, AT-påbud, 2009-2010
Lyngkildehar for Vordingborg Kommune planlagt og projekteret ombygning af
skolen efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. I alt ca. 2.000 m2
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 2 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder,byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Vordingborg Kommune

Sakskøbing Skolen, Elsikkerhed 2009-2010
Lyngkildehar for Guldborgsund Kommune planlagt og projekteret ombygning af elinstallationerne på skolen efter påbud fra el-rådet
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 1.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder,byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Guldborgsund Kommune

Maribo Gymnasium, indretning af undervisningslokaler 2010
Lyngkildehar for Universitets og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret ombygning af skolen efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima. I alt
ca. 1.500 m2
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 2 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Faxe, VUC Storstrøm, Indeklima 2009
Lyngkilde har for Universitets- og Bygningsstyrelsen gennemført undersøgelser
af indeklimaet i klasselokaler
Gennemført i 2009
Samlet budget ca. kr. 1 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder,byggeleder samt ingeniørrådgiver
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Solrød Gymnasium, tagrenovering, 2009
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen deltaget i projektering vedrørende renovering af tagkonstruktion efter fugtophobning i denne
I alt ca. 3.000 m2
Gennemført i 2009
Samlet budget ca. kr. 4 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Nykøbing F, Katedralskolen 2009-2010
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret
ombygning af skolen efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring af indeklima
I alt ca. 2.000 m2
Gennemføres i 2010
Samlet budget ca. kr. 3 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Præstø, Abildhøjskolen 2009
Lyngkildehar for Vordingborg Kommune planlagt og projekteret ombygning af
skolens idrætshal for forbedring af opvarmnings- og ventilationsforhold
I alt ca. 1.000 m2
Gennemført i 2009
Samlet budget ca. kr. 3 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder,byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Vordingborg Kommune

Sakskøbing, Ellekildeskolen 2008-2009
Lyngkilde har været underrådgiver for AJ Consult. Lyngkilde har projekteret fundamenter samt bærende og stabiliserende konstruktioner
Byggeperiode november 2008 til maj 2009
Samlet budget ca. kr. 55 mioexcl moms
Lyngkildes medvirken: Lyngkildehar projekteret fundamenter samt bærende og stabiliserende konstruktioner
Bygherre: Sakskøbing kommune
Arkitekt: Torsten Riis Andersen Arkitekter MAA A/S

Ishøj, CPH West, Gymnasium 2008-2009
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret
ombygning af den samlede skole i forbindelse med sammenlægning af flere adresser
I alt ca. 6.000 m2
Gennemføres i 2008-2009
Samlet budget ca. kr. 11 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Næstved, AT-påbud, Nøddeskovskolen 2008-2009
Lyngkilde har for Næstved Kommune planlagt og projekteret loftrenovering med
delvis udskiftning af ventilation og el-installationer efter krav fra Arbejdstilsynet om
forbedring af indeklima
I alt ca. 11.000 m²
Gennemført 2008-2009
Samlet budget ca. kr. 11 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder, byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Næstved Kommune

Maribo Gymnasium, 2008
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret
ombygning af skolens naturfagslokaler efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring
af indeklima
I alt ca. 300 m2
Gennemføres i 2008
Samlet budget ca. kr. 500.000 excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver
Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekt og projektleder: Casa Arkitekter A/S

Rødby, Ventilationsanlæg, Byskolen 2008
Lyngkildehar for Universitets- og Bygningsstyrelsen planlagt og projekteret
ombygning af skolens naturfagslokaler efter krav fra Arbejdstilsynet om forbedring
af indeklima
I alt ca. 1.000 m2
Gennemført i 2008
Samlet budget ca. kr. 2.5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, projektleder, byggeleder samt ingeniørrådgiver
Bygherre: Lolland Kommune

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.