Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

 

BEVARINGS-VÆRDIGE BYGNINGER

TILSVARENDE PROJEKTER 

ANKER HEEGAARDS GADE
HERLUFSHOLM KOSTSKOLE

 

 

 

 

 

København, Anker Heegaards Gade, 2014-2016
Etablering af boliger til Folketingsmedlemmer i bevaringsværdig bygning.
Projektet vedrører etablering af 40-45 boliger (heraf forventes udførelsen af 4-5 boliger i tagetagen udbudt som en option) i del af en eksisterende bygning beliggende Anker Heegaards Gade 3-7,1572 København V.
Bygningen er bevaringsværdig og skal derfor håndteres i henhold til gældende regler for dette. Bygningen skal miljøsaneres for bly, PCB og asbest.
Samlede budget: ca. kr. 42,5 mio excl moms
Lyngkilde medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder, miljøsanering samt arbejdsmiljørådgivning (P) og (B)
Bygherre: Folketinget, kontaktperson: Casper Jacoby
Arkitekt: Sweco Architects v/ Morten Toft.

Næstved, Herlufsholm Skole, 2013-2015
Opgaven omfatter en ombygning, renovering og istandsættelse af en af de mest markante bygninger på Herlufsholm - Skolebygningen.
Bygningen er oprindeligt opført som vognstald i 1743 og er fredet.
AP Møllerfonden har doneret 23 mio i støtte til gennemførelse af opgaven
Bygningen er fredet og skal derfor håndteres i henhold til gældende regler med Kulturarvsstyrelsen.
Samlet budget: ca. kr. 23 mio excl moms
Lyngkildes medvirken: Underrådgiver og forestår projektering og fagtilsyn af alle ingeniørfagområder.
Bygherre: Herlufsholm Kostskole, kontaktperson: Klaus Eusebius Jacobsen
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

Vallø, ombygning af herskabsstald til kontorer, 2011
Ombygning af tidligere herskabsstald til kontorformål.
Projektet er projekteret som en løbende proces i forbindelse med den håndværksmæssige gennemførelse af projektet.
Stueplan og 1. sal, i alt ca. 650 m2.
Samlet budget er ukendt.
Lyngkildes medvirken: Projektering af konstruktioner og installationer
Bygherre: Vallø Stift, kontaktperson: Søren Thrane Bruun
Arkitekt: Arkitekterne Køge

Rønnebæksholm, Renovering af kostald og ladebygninger, 2011
Tilstandsvurdering og renoveringsforslag af eksisterende kostald på ca. 1.530 m2 og en lade på ca. 1.650 m2 opført i ca. 1890.
Samlet budget: ca. kr.5,2 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Lyngkilde har foretaget registrering , vurdering og beskrivelse den byggetekniske og vedligeholdelsesmæssigetilstand for klimaskærmen og den bærende konstruktion samt udarbejdet forslag til renovering for de bygningsdele.
Bygherre: Næstved Kommune, kontaktperson: Morten Hallgren

Rønnebæksholm, ombygning af Herskabsstald til kulturformål, 2009-2010
Næstved Kommune og Realdania bevilligede 9,5 mio kr. til renovering af Herskabsstalden på kunstmuseet Rønnebæksholm.
Dette fordoblede Kunst- og Kulturcentrets areal. Staldens oprindelige stengulv og de hvidpudsede vægge blev bibeholdt, så rummets originale karakter blev bevaret.
Ligeledes blev de oprindelige spiltove med de fint udskårne stolper i skøn virkestil bevaret, og Herskabsstalden vil fremover kunne bruges til udstillinger og mindre koncerter, hvor rummets særlige stemning bliver et bidrag til helhedsoplevelsen.
Næstved Kommune, der er bygherre på projektet, betegner projektet som et regionalt kulturelt fyrtårn, der er et led i Næstved Kommunes vision omen central placering på det kulturelle Danmarkskort. Projektet er udbudt i fagentreprise og er afleveret til ibrugtagning i efteråret 2010.
Samlet budget: ca. kr. 9,5 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Planlægningog projektering af alle ingeniørdiscipliner, fagtilsyn og byggeledelsen
Bygherre: NæstvedKommune, kontaktperson: Morten Hallgren
Arkitekt, projektleder og byggeledelse: Berings Tegnestue ApS

Udby gl. elværk, Tuse Næs, 2008-2009
Udby gl. elværk har gennemgået en omfattende istandsættelse og restaurering. Det tidligere elværk er nu omdannet til et levende aktivitets- og kulturhus med faciliteter til store og små, herunder teater- og foredragssal,café samt diverse værksteder til musik, keramik, maleri mv. Elværket skaber med sine nye funktioner øgede muligheder for kreativ udfoldelse og leg for Holbæk Kommunes borgere.
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver incl. fagtilsyn samt sikkerheds- og sundhedsarbejde
Arkitekt, projektledelse ogbyggeledelse: Karsten Rønnows Tegnestue, Holbæk.

SEAS/NVE, Svinninge, renovering af gl. elværk til kursuscenter, 2007-2008
Elværket i Svinninge betragtes som et af Arkitekt Ivar Bentsens hovedværker.
Den er en del af et anlæg, som består af flere bygninger organiseret omkring et haveanlæg. Bygningen er en betydningsfuld repræsentant for elforsyningsindustriens gennembrud. Opførelsen af anlægget påbegyndtes i 1913. Bygningsanlægget blev fredet i 1991. Det store maskinrum anvendes til konferencer, foredrag og lign., og er etableret med tilhørende køkken og toiletfaciliteter.
Projektet er udbudt i hovedentreprise og er afleveret til ibrugtagning i 2008.
Samlet budget ca. kr.12,0 mio excl. moms
Lyngkildes medvirken: Ingeniørrådgiver incl. fagtilsyn samt sikkerheds- og sundhedsarbejde
Bygherre: SEAS-NVE,kontaktperson: Kim Uno Mogensen
Arkitekt, projektledelse ogbyggeledelse: Karsten Rønnows Tegnestue, Holbæk 

 

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.