Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

ANLÆG / MILJØ - RÅSTOFINDVINDING

Lyngkildes ingeniører og miljøspecialister har mere end 30 års erfaring med udarbejdelse af ansøgninger om erhvervsmæssig råstofindvinding på land, herunder udarbejdelse af grave-planer og efterbehandlingsplaner.

Lyngkilde yder grundejer og indvinder bistand til:

  • Afklaring og vurdering af potentielle råstofforekomster indenfor udpegede råstofinteresseområder
  • Indsendelse af forslag til udlægning af nye graveområder i forbindelse med regionens høringer om råstofplan
  • Planlægning og udførelse af råstofboringer

Vi udarbejder:

  • Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på land, både over og under grundvandspejl
  • VVM og VVM-screening
  • Graveplaner og efterbehandlingsplaner
  • Forslag til kontrolprocedurer, interne instrukser og driftsjournaler
  • Ansøgning om dispensationer til modtagelse af jord
  • Ansøgning om tilladelse til modtagelse af bygge- og anlægsaffald for sortering og oparbejdning til genanvendelse

Vi yder desuden bistand til:

  • Måling og beregning af støj, herunder projektering af støjafskærmning/støjdæmpning

Lyngkilde kan varetage al dialog med myndigheder gennem hele sagens forløb, ligesom vi kan varetage dialogen med berørte naboer. Vi kan som indvinders repræsentant deltage i informationsmøder med myndigheder og naboer – både generelt i forbindelse med regionens borgermøder under høring af ny råstofplan og konkret i forbindelse med information om aktuel etablering eller udvidelser af råstofgrav.

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.