Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

ANLÆG / MILJØ


Se mere på:


Fjernvarme
Forurenet jord og grundvand
Industrimiljø
Kloak / Vandforsyning
Råstofindvinding
Vej

Firmaets anlægsafdeling har igennem mange år opnået stor erfaring med projektering, tilsyn og byggeledelse med diverse anlægsarbejder.

Anlægsafdelingens primære arbejdsområder er:

 • Etablering og opførelse af pumpestationer med tilhørende trykledninger
 • Udførelse af forundersøgelser, registrering, projektforslag, projektering og tilsyn for kloakering af ejendomme i det åbne land og landsbyer
 • No DIG KloakrenoveringerKloakrenoveringer i eksisterende byområder med fællessystemer (separatkloakeringer)
 • Nyanlæg for kloak i forbindelse med udbygning af byområder
 • Lokal Afledning af Regnvand (LAR)
 • Regnvandsbassiner, overløbsbygværker m.v.
 • Rørføring af vandløb, oprensning af vandløb
 • Byggemodninger
 • Belægninger og gaderenovering
 • Vej- og anlæg
 • Tunneller og gangbroer
 • Fjernvarmeledninger
 • Vandledninger
 • Koordinering af ledninger i jord
 • Udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner, koordinering af trafikale forhold

Anlægsafdelingen råder over medarbejdere, der varetager miljøforhold, og som yder rådgivningvedrørende interne og eksterne miljøforhold, herunder undersøgelser for og håndtering af forurenet jord, f.eks.

 • Udarbejdelse af § 8-ansøgninger for bygge- og anlægsarbejder på forurenede arealer
 • Miljøhistoriske redegørelser, lokalisering af potentielle forureningskilder, vurdering af aktuelle forureningsforhold
 • Udførelse af miljøundersøgelser og risikovurderinger af forureningens påvirkning
 • Projektering af afværgetiltag af hensyn til forureningsspredning og indeklima
 • Jordhåndteringsplaner, som sikrer korrekt sortering og bortskaffelse af forurenet jord.

Anlægsafdelingens miljøspecialister har desuden stor og bred erfaring som rådgiver indenfor industriens miljøforhold samt indenfor erhvervsmæssig råstofindvinding på land.

Anlægsafdelingen har flere medarbejdere, som har gennemgået uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator og kan derfor varetage koordineringen af sikkerhed og sundhed, både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

 


Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.