Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Lyngkilde vinder igen 2 større forsyningsopgaver hos Ringsted Forsyning

Anlægsafdelingen hos Lyngkilde skal sammen med Ringsted Forsyning A/S udføre projekteringen af projekterne på Schandorphsvej og Sct. Hansgade/Pileborggade, som forventes realiseret frem til ultimo 2020.

Begge opgaver indeholder teknisk bistand til renovering af kloak (separering af spildevand og regnvand), vandforsyning og fjernvarme samt byggeledelse og tilsyn på projekterne.

Begge projektområder ligger centralt i Ringsted by og derfor er en af opgaverne at få tilvejebragt et fælles projekt for renovering af forsyningsledningerne i området, således arbejdet kan udføres i én arbejdsgang, så butikker og borgere generes mindst muligt af renoveringsarbejderne.

Spørgsmål vedr. begge projekter kan stilles til:

Afdelingsleder
Robin Larsen
rla@lyngkilde.dk
6127 3113

 

Lyngkilde vinder to rammeaftaler hos Region Sjælland

Rammeaftalerne omfatter dels ingeniørrådgivning og dels totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og ombygninger i Region Sjælland. Aftalen for totalrådgivning søges i samarbejde med Arkitektfirmaet HS, Brunsgaard og Birgitte Finks Tegnestue.

Lyngkilde vinder for fjerde gang i træk. Det er en stor glæde at et samarbejde der nu har varet i 12 år kan fortsætte endnu 2 eller 4 år.

Som en naturlig følge af generhvervelsen af rammeaftalerne har Lyngkilde oprettet en afdeling for sundhedsbyggeri. Vi har samlet et stærkt team af medarbejdere der alle kan mønstre betydelige erfaringer med byggeri i sundhedssektoren.

Carsten Bagger-Haustrøm der er Markedschef Sundhed, leder afdelingen. Ud over Carsten rummer afdelingen også medarbejdere som bl.a. Per Sørensen, Henrik S. Jensen, Hanne Riise og Morten Høyen.

 

Vi er prækvalificeret til stor ny skole i København

Lyngkilde er, sammen med NCC, CCO Arkitekter, Kjaer & Richter,EddConsultancy, Insitu Arkitekter og 1:1 Landskab prækvalificeret til endnu en stor ny skole - Arenakvarterets Skole - samlet budget 440 mio kr.

Skolen er en firsporet skole med idrætshal og svømmehal, og den er placeret med Royal Arena som nabo. Det samlede kommunale hus skal rumme en skole, en idrætshal med springfokus samt en svømmehal med 3 bassiner. Skolen, kaldet Arenakvarterets Skole (AKS), skal rumme fire spor fra 0. til 9. klassetrin fordelt på indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin fra 4.-6. klassetrin og udskoling fra 7.-9. klassetrin. Som en del af skolen etableres såvel KKFO som klub. Endvidere skal skolen etableres som såkaldt ”madskole”, hvilket medfører, at der skal være et produktionskøkken. Skolefunktionen skal kunne rumme op til 1120 elever, KKFO'en skal kunne rumme op til 448 elever og klubben 224 elever. Ledelse, administrativt personale, lærere og pædagoger, teknisk personale.


Vi er prækvalificeret til rammeaftale for Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Rammeaftalen omfatter Sjælland og indeholder stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v.

Lyngkilde samarbejder med Henning Larsen Architects A/S, NNE

Vi er prækvalificeret til to rammeaftaler for Region Sjælland

Rammeaftalerne omfatter dels ingeniørrådgivning og dels totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og ombygninger i Region Sjælland. Aftalen for totalrådgivning søges i samarbejde med Arkitektfirmaet HS, Brunsgaard og Birgitte Finks Tegnestue.

Lyngkilde vinder rammeaftale

Lyngkilde har sammen med Sweco vundet rammeaftale for Rudersdal Kommune, som omfatter teknisk totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger inden for skole-, kultur-, idræts- og daginstitutionsområdet. Herudover vil der i mindre omfang kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver som udføres under andre kontrakter.

Lyngkilde har vundet forsyningsopgave hos Ringsted Forsyning

Opgaven indeholder teknisk bistand til renovering af kloak (separering af spildevand og regnvand), vandforsyning og fjernvarme samt byggeledelse på projektet, der vedrører Anlægsvej, Gormsvej, Thyrasvej og Haraldsvej.

Formålet med projektet er at få tilvejebragt et fælles projekt for renovering af alle forsyningsledninger i området, således arbejdet kan udføres i 1 arbejdsgang.

Projektet forventes realiseret i perioden 2019-2020.

Spørgsmål vedr. projektet kan stilles til

Afdelingsleder
Robin Larsen
rla@lyngkilde.dk

 

Lyngkilde er prækvalificeret til rammeaftale for Rudersdal Kommune

Rammeaftalen omfatter teknisk totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger inden for skole-, kultur-, idræts- og daginstitutionsområdet. Herudover vil der i mindre omfang kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver som udføres under andre kontrakter.

Brandrådgivning

Med ansættelsen af Jørgen Jakobsen, som har mange års erfaring med brandrådgivning har Lyngkilde udvidet med et nyt markedsområde. Brandrådgivningen udføres i alle byggeriets faser, fra de tidlige ideskitser til ibrugtagning og drift og vil typisk omfatte flere af følgende elementer:

- Myndighedsdialog

- Brandteknisk analyse med forslag til optimeret bygningsdesign

- Risikovurdering

- Evakueringsstrategi

- Aktive- / passive brandsikringstiltag

- Redningsberedskabet indsatsmuligheder

- Brandstrategirapport

- Brandplaner

- Flugtvejsplaner

- Pladsfordelingsplaner

- Drift- og vedligeholdelsesplan for brandsikkerheden

Brandrådgivningen bygger på et solidt fagligt fundament, som udbygges ved løbende efteruddannelse.

I BR2018 er indført 4 nye brandklasser. Jørgen Jakobsen certificeres til brandklasse 2, når certificeringsordningen etableres.

Kontakt gerne Jørgen på tlf. 5578 3115

 


Ny markedsdirektør hos Lyngkilde

Lyngkilde har fået ny markedsdirektør. Per Harding udnævnes fra 1. september til markedsdirektør, og får dermed ansvar for firmaets forretningsudvikling, markedsføring og ansvar for deltagelse i konkurrencer.

50-årige Per Harding, der også er partner, har været i firmaet i mere end 20 år, og de sidste 8 år været ansvarlig for afdelingen i Køge.

Ud over rollen som markedsdirektør vil Per Harding fortsat varetage roller som projekt- og projekteringsleder, og vil fremover have primær arbejdsplads Næstved.

Claus H. Larsen fortsætter som administrerende direktør, og Carsten Bagger-Haustrøm vil fortsat være ansvarlig for firmaets engagement på Sundhedsområdet.

 


DHL Stafet 2018

Som de foregående år har vi i år deltaget i DHL Stafetten i Fælledparken i København.

Vi havde en rigtig hyggelig aften, desværre var vejret ikke rigtig med os. Men vi var 3 hold med i alt 10 løbere og 2 gående som gennemførte trods regn. Og stemningen var som altid i top.

 

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.