Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

Vi er prækvalificeret til stor ny skole i København

Vi er, sammen med NCC, CCO Arkitekter, Kjaer & Richter og 1:1 Landskab prækvalificeret til endnu en stor ny skole… Arenakvarterets Skole… samlet budget 440 mio.

Skolen er en firsporet skole med idrætshal og svømmehal, og den er placeret med Royal Arena som nabo.

 

Vi er prækvalificeret til rammeaftale for Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen ønsker at indgå rammeaftale om totalrådgivning indenfor byggeri og anlæg. Rammeaftalen omhandler opgaver på kontor- samt undervisnings-og forskningsområdet. Rammeaftalen omfatter Sjælland og indeholder stor diversitet i opgavetyper, ny- og tilbygning, modernisering, renovering, vedligehold m.v.

Lyngkilde samarbejder med Henning Larsen Architects A/S, NNE

Vi er prækvalificeret til to rammeaftaler for Region Sjælland

Rammeaftalerne omfatter dels ingeniørrådgivning og dels totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og ombygninger i Region Sjælland. Aftalen for totalrådgivning søges i samarbejde med Arkitektfirmaet HS, Brunsgaard og Birgitte Finks Tegnestue.

Lyngkilde vinder rammeaftale

Lyngkilde har sammen med Sweco vundet rammeaftale for Rudersdal Kommune, som omfatter teknisk totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger inden for skole-, kultur-, idræts- og daginstitutionsområdet. Herudover vil der i mindre omfang kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver som udføres under andre kontrakter.

Lyngkilde har vundet forsyningsopgave hos Ringsted Forsyning

Opgaven indeholder teknisk bistand til renovering af kloak (separering af spildevand og regnvand), vandforsyning og fjernvarme samt byggeledelse på projektet, der vedrører Anlægsvej, Gormsvej, Thyrasvej og Haraldsvej.

Formålet med projektet er at få tilvejebragt et fælles projekt for renovering af alle forsyningsledninger i området, således arbejdet kan udføres i 1 arbejdsgang.

Projektet forventes realiseret i perioden 2019-2020.

Spørgsmål vedr. projektet kan stilles til

Afdelingsleder
Robin Larsen
rla@lyngkilde.dk

 

Lyngkilde er prækvalificeret til rammeaftale for Rudersdal Kommune

Rammeaftalen omfatter teknisk totalrådgivning i form af arkitekt-, landskabsarkitekt og ingeniørydelser i forbindelse med nybyggeri og større ombygninger inden for skole-, kultur-, idræts- og daginstitutionsområdet. Herudover vil der i mindre omfang kunne indgå ad hoc rådgivning/konsulentbistand til opgaver som udføres under andre kontrakter.

Lyngkilde vinder opgave på Bispebjerg Hospital

Lyngkilde skal, sammen med HS Arkitekter, gennemføre en ombygningsopgave på bygning 6 på Bispebjerg Hospital. Opgaven skal gennemføres med bygningen i drift

Og omfatter en funktionsændring/renovering af en 3 etages fredet bygning. Eksisterende laboratoriefunktion i stue og på 1. sal, fjernes og renoveres til ambulant behandlingsfunktion og kontor. Alle relaterede bygningsflader behandles og mindre bygningsmæssige tilpasninger udføres. Ambulant behandling er uden særlig teknisk krav.

Projektet opdeles i to etaper, og laboratoriefunktion i stue plan, vil være i døgndrift produktion under byggeriets første etape der primær omfatter 1. sal.

Der skal påregne en tidsforskydning af 11 måneder mellem etape 1 og etape 2.

Bygningsmæssige ændringer i forhold til fredningsværdier, skal sammenstemmes med Slots- og Kulturstyrelse.

Lyngkilde skal give tilbud på boligrenovering i Korsør

Sammen med Hansson og Knudsen og arkitektfirmaet Friis Andersen er Lyngkilde prækvalificeret til at afgive tilbud på renovering af BoligKorsørs afdeling 3.

Bebygget areal er 1982 m2, samlet boligareal er 3964 m2 og samlet kælderareal er 1982 m2. Byggeriet består af 3 sammenhængende boligblokke, formet som en hestesko, med i alt 68 boliger beliggende på Egøgade 10-18, Møllevangen 21-27 og Møllevangen 5-19.

 

Brandrådgivning

Med ansættelsen af Jørgen Jakobsen, som har mange års erfaring med brandrådgivning har Lyngkilde udvidet med et nyt markedsområde. Brandrådgivningen udføres i alle byggeriets faser, fra de tidlige ideskitser til ibrugtagning og drift og vil typisk omfatte flere af følgende elementer:

- Myndighedsdialog

- Brandteknisk analyse med forslag til optimeret bygningsdesign

- Risikovurdering

- Evakueringsstrategi

- Aktive- / passive brandsikringstiltag

- Redningsberedskabet indsatsmuligheder

- Brandstrategirapport

- Brandplaner

- Flugtvejsplaner

- Pladsfordelingsplaner

- Drift- og vedligeholdelsesplan for brandsikkerheden

Brandrådgivningen bygger på et solidt fagligt fundament, som udbygges ved løbende efteruddannelse.

I BR2018 er indført 4 nye brandklasser. Jørgen Jakobsen certificeres til brandklasse 2, når certificeringsordningen etableres.

Kontakt gerne Jørgen på tlf. 5578 3115

 


Ny markedsdirektør hos Lyngkilde

Lyngkilde har fået ny markedsdirektør. Per Harding udnævnes fra 1. september til markedsdirektør, og får dermed ansvar for firmaets forretningsudvikling, markedsføring og ansvar for deltagelse i konkurrencer.

50-årige Per Harding, der også er partner, har været i firmaet i mere end 20 år, og de sidste 8 år været ansvarlig for afdelingen i Køge.

Ud over rollen som markedsdirektør vil Per Harding fortsat varetage roller som projekt- og projekteringsleder, og vil fremover have primær arbejdsplads Næstved.

Claus H. Larsen fortsætter som administrerende direktør, og Carsten Bagger-Haustrøm vil fortsat være ansvarlig for firmaets engagement på Sundhedsområdet.

 


DHL Stafet 2018

Som de foregående år har vi i år deltaget i DHL Stafetten i Fælledparken i København.

Vi havde en rigtig hyggelig aften, desværre var vejret ikke rigtig med os. Men vi var 3 hold med i alt 10 løbere og 2 gående som gennemførte trods regn. Og stemningen var som altid i top.

 

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.