Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?
Tilføj til favoriter  E-mail side 

VELKOMMEN TILBAGE

Vi er glade for at kunne byde Carsten Bagger-Haustrøm velkommen tilbage til Lyngkilde. Carsten har efter en periode hos Alectia/Niras valgt at returnere til Lyngkilde og varetager nu rollen som Markedschef indenfor Sundhed.

Med sin brede erfaring fra alle typer af projekter på sundhedsområdet, gennem de seneste 20 år, har Carsten et rigtig godt grundlag for at betjene offentlige og private kunder.

Kontakt gerne Carsten på tlf.: 55 78 31 25

 
Prækvalificeret til at afgive tilbud på Holmegårdsskolen i Hvidovre

Vi er sammen med Nøhr & Sigsgaard, Tegnestuen Lokal og Lassen Landskab
blevet prækvalificeret blandt 28 bydende til at afgive tilbud på totalrådgivnings-
opgaven om udvidelsen af Holmegårdsskolen i Hvidovre. Totalrådgivningen
omfatter nybyggeri på ca. 4.000 m², ombygninger på ca. 1.950 m² samt
tilhørende udearealer.

Lyngkilde er udvalgt til at give tilbud på Tranevænget Brøndby

Lyngkilde er, sammen med Sweco Architects A/S er blandt de udvalgte ansøgere.

Opgaven omfatter hovedsageligt:

·Udskiftning af døre og dørtelefon

·Efterisolering af gavle

·Maling indvendigt i opgange

·Konstruktionsændring af kældertrapper i forbindelse med efterisolering

Rammeaftale hos ATP

Lyngkilde er prækvalificeret til at give tilbud på rammeaftale for ATP Ejendomme.

I 2018 gennemfører ATP Ejendomme et udbud af rammeaftale vedr. teknisk rådgivning og bistand angående projekter på ejendomme på Sjælland. Rammeaftalen indeholder hovedsagelig:
a) Bygningsautomatik, CTS, KNX
b) Bygnings-el
c) Bygningskonstruktioner
d) Atmosfærisk og termisk indeklimaberegninger
e) Indeklima i erhvervsejendomme
f) Køling
g) VVS installationer
h) Tilsyn
i) Byggeledelse
j) Certificering af brand og konstruktioner

 

Lyngkilde vinder rammeaftale for Domea

Lyngkilde vinder rammeaftale for Domea Rådgivere på nybyggeri, beliggende i Østdanmark. Vi har vundet sammen med Friis Andersen og JJW arkitekter.

Rammeaftalerne er gældende i 3 år, med en option for Ordregiver til 1 års forlængelse.

 


 


Demensvenlige plejeboliger i Lejre kommune

Lyngkilde skal deltage i opførelsen af 12 demensvenlige plejeboliger i Lejre Kommune.

I forbindelse med Budget 2018 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i 2018 skal opføres 10-12 nye demensvenlige plejeboliger i tilknytning til et af Lejre Kommunes eksisterende ældre- og plejecentre. Boligerne opføres som 2-rumsboliger på 65 m² incl. fællesarealer. 40 m² servicearealer. Samlet areal ca. 800 m2. Det er tanken, at 2 af boligerne skal anvendes som aflastningspladser. Byggeriet skal opføres som lavenergiklasse 2020.

Opgaven løses i samarbejde med Arkitektfirmaet HS.

Lyngkilde skal renovere plejehjemmet Tranehaven for Gentofte Kommune...

Gentofte kommune har tildelt opgaven med at renovere plejehjemmet Tranehaven til Sweco Architects og Lyngkilde.

Samlet anlægsbudget for opgaven er kr. 61,5 mio ekskl. moms. Tranehaven har et samlet etageareal er ca. 5.000 m2

De fysiske faciliteter på Tranehaven er udfordret af de senere års ændring i patientgruppen, der tidligere primært bestod af ældre, mentalt velfungerende borgere med behov for fysisk rehabilitering til nu at bestå af svækkede, ældre medicinske patienter, der kommer direkte fra hospitalet og er væsentlig mere plejekrævende i længere tid. Patienterne har i dag behov for langt mere hjælp til f.eks. opfølgning på behandlinger, udredninger og fysisk træning m.m.

Moderniseringen af Tranehaven omfatter bl.a., at de nuværende to-sengsstuer ombygges til en-sengsstuer, hvilket giver en klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne og optimerede indlæggelsesforløb. Den forøgede plads på stuerne til bl.a. hjælpemidler og bevægelse vil muliggøre en mere målrettet og effektiv træningsindsats. Desuden vil en-sengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier, der er en stigende udfordring. Moderniseringen af Tranehaven vil således bidrage til det øgede fokus på rehabilitering og forebyggelse samt på at modvirke forværring af sygdom.

 
Om- og tilbygning af Oringe for Psykiatrien Vordingborg

Lyngkilde har vundet om- og tilbygning af Oringe for Psykiatrien Vordingborg. Projektet er vundet i totalentreprise sammen med SB Entreprise A/S og Mangor & Nagel A/S.

Efter ombygningen skal afdeling 41 rumme patienter med særlige behov. Dette er der taget højde for i både indretning af stedet og tilbygningen til de eksisterede bygninger. Selve tilbygningen placeret således, at den afskærmer gårdhaven udadtil og dermed skaber gårdrum, patienterne kan opholde sig i, uden der skal skærmes af med hegn.

Evalueringen af vores vinderprojekt indeholder bl.a. flotte kommentarer til den tekniske standard og tekniske beskrivelse. Vi glæder os til at videreføre denne høje standard i det videre forløb.

Byggeudgift ca. 21 mio kr.


DHL Stafetten 2017

Som de foregående år har vi i år deltaget i DHL Stafetten i Fælledparken i København.

Vi havde en rigtig god aften, hvor vejret var med os.Vi var 4 hold med i alt 15 løbere og 3 gående, så ny deltagerrekord fra Lyngkilde.

Indvielse af Krogårdskolen

Krogårdskolen i Greve er udpeget til at overgå fra 2-sporet skole til 3-sporet skole. Gennem ombygning og udvidelse moderniseres skolen så den understøtter skolereformen med særligt fokus på synlig læring, dynamiske læringsrum, inklusion og personalets arbejdsforhold. Endvidere reorganiseres og forbedres adgangsforholdene til de enkelte afdelinger. Ved udflytning af administration og udskoling skabes der plads i eksisterende bygninger så undervisningsafsnit for indskoling og mellemtrin kan moderniseres og nyindrettes, bl.a. med faciliteter til gruppe, hold og individuel undervisning. Ved omdisponering af undervisningsafsnit skabes der rumlig variation, grupperum mange størrelser og mulighed for samling af større hold. Fleksibilitet og synlighed understøttes ved anvendelse af glasvægge og foldevægge. Tilbygningen rummer udskoling, lærerarbejdspladser og administration. I alt ca. 8.000 m2 ombygning og 1.000 m2 nybygning.

Danmarksstafet 2017

Lyngkildes medarbejdere har i lighed med de foregående år deltaget i Danmarksstafetten i Næstved. I alt 2 hold med hver 4 deltagere stillede op og gennemførte. Lucas blev hurtigste deltager fra Lyngkilde med en tid på 21.36 for de 5 km. Efterfølgende nød alle løbere med familier en sandwich.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.